V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Krádeže kol automobilů

V průběhu posledních týdnů byly v katastru naší městské části zaznamenány krádeže kol automobilů na odstavných parkovištích.
Dnes jsem o vzniklé situaci jednal s npor. Stanislavem Bařinou, velitelem PČR Brno-Bystrc a také s vedoucím revíru MP Tomášem Vejrostou a mohu občany Bystrce ubezpečit, že tyto události policie řeší velmi důsledně. Každopádně je třeba městskou část urychleně napojit na kamerový dohledový městský systém. O zpracování projektu jsme požádali již v roce 2016 a v současnosti se zpracovává napojení několika kamerových bodů ve vytipovaných lokalitách. Velmi nás mrzí, že část občanů se staví ke kamerovému dohledu odmítavě.

Jaroslav Petr, místostarosta

26. 1. 2018
Číst dál...

Mimořádná porada ve věci nedostatečné zimní údržby komunikací

Dne 23. ledna jsem svolal mimořádnou poradu ve věci nedostatečné zimní údržby komunikací. Přítomni byli všichni zástupci dodavatelských firem a jednání řídil na můj návrh přímo pan starosta. Bylo konstatováno, že v případě neřešení stávajících problémů bude přikročeno k zásadním finančním sankcím a posléze možná i k okamžitému vypovězení smluv. Navrhujeme, aby do vozidel údržby byly nainstalovány GPS komunikátory tak, aby se pohyb a frekvence vozidel na udržovaných komunikací dala operativně zobrazit na monitoru počítače umístěného v kanceláři MČ a posléze i na webu MČ. O realizace tohoto opatření jsem ve středu 24. ledna jednal společně s panem starostou i s náměstkem primátora panem Kacerem, který přislíbil součinnost. Tento model nabízíme i jiným MČ. Naše kontrola bude velmi přísná a děkujeme občanům za kritické připomínky a vytipování krizových lokalit.
 
Jaroslav Petr, místostarosta

25. 1. 2018
Číst dál...

1. brněnské Dny dětské onkologie

Udělejte dobrý skutek, myslete na druhé a přijďteve dnech 16. - 18. února podpořit onkologicky nemocné děti na I. ročník Dnů dětské onkologie v Brně. Vzdělávání i zábava nejen pro malé pacienty, to jsou letošní první Dny dětské onkologie v Brně, které proběhnou v centru města Brna i v prostorách Fakultní nemocnice Brno, Hvězdárny a planetária Brno a Knihovny Jiřího Mahena v Brně za přispění Sun Drive Communications.
Po celý únor bude v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Avion Shopping Park připravena výstava. V pátek je naplánována tisková konference. Dále se můžete těšit na osvětovou kampaň, která bude probíhat v centru města. Na náměstí Svobody bude infostánek, kde bude možné získat zlatou stužku. Pro příchozí budou připraveny bližší informace a příjemnou atmosféru se postará Hitrádio.
V sobotu roztančíme ve 14h Svoboďák s Flash mob a doktory z Dětské nemocnice FNB, dále se budete moci zeptat přímo lékařů. Pro příchozí budou připraveny soutěže, malování na obličej, soutěž „varlat", chillout zóna a mnoho dalšího.
Od 15h proběhne v Knihovně Jiřího Mahena v Brně čtení s ambasadorkou Hanou Holišovou a Alešem Slaninou. Od 16h bude připravena beseda s vyléčenými pacienty. Po celou dobu zde bude k dispozici fotokoutek a výtvarná dílnička.
Od 13h do 17h bude info stánek také na Hvězdárně a planetáriu Brno, kde bude možnost také získat zlatou stužku a více informací. Připravena bude výtvarná dílnička i chillout zóna. Od 20h zde proběhne slavnostní večer, s promítáním Buňka! Buňka! Buňka! v digitáriu hvězdárny. Vystoupení Hany Holišové a Aleše Slaniny z městského divadla Brno. Na závěr budou vypouštěny balónky splněných přání. Lístky na večerní program jsou k dostání na pokladně hvězdárny nebo online.
V neděli bude připravena snídaně pro dětské pacienty onkologického oddělení Dětské nemocnice – FNB za přítomnosti Aleše Slaniny a baletek NdB v kostýmech z představení Sněhurka.
Záštitu nad akcí převzali: senátor Mgr. Jiří Dušek Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.
Podrobnosti k celému programu jsou k dispozici na www.dnydetskeonkologiebrno.cz nebo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/dnydetskeonkologiebrno/.

Kateřina Michálková,
Sun Drive Communications, s.r.o.

poster-DDO-aktual22. 1. 2018
Číst dál...

Strategie bydlení města Brna 2018-2030

pozvánka Strategie-page-001

15. 1. 2018 Číst dál...

Voličské průkazy k prezidentským volbám

Vážení spoluobčané,
voličské průkazy se občanům s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Bystrc vydávají do středy 10. ledna (do 16.00 hodin) na ÚMČ Brno-Bystrc, odbor vnitřních věcí - Ing. Dana Kalousková, II. patro, dveře číslo 206 a opravňují k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Kompletní informace k možnosti hlasovat na voličský průkaz naleznete zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

5. 1. 2018 Číst dál...