V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE SE OMLOUVAJÍ

Vážení odběratelé, dovolte mi podat Vám vysvětlení k mimořádné situaci, která způsobila změnu v kvalitě námi dodávané vody v oblasti městské části Brno –Bystrc a omluvit se Vám za problémy, které jsme Vám způsobili. 

Dne 15.11.2012 prováděli pracovníci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. plánovanou úpravu regulace nátoku do vodojemu zásobujícího část Bystrce pod ulicí Stará dálnice. Jednalo se o práce, které se standardně realizují i na jiných vodojemech zásobujících město Brno pitnou vodou, a které Vy – koneční odběratelé, běžně nevnímáte. Bohužel tak tomu nebylo v tomto případě. Změnou režimu v zásobování pitnou vodou ve Vaší městské části došlo k mimořádnému, nepředvídatelnému a nežádoucímu vznosu usazeného sedimentu ve shybkách na hlavním zásobovacím řadu, který způsobil zvýšení zákalu a tím změnu kvality vody, a to v ulicích Výhon, Přístavní, Joukalova, Heyrovského, Nad Kašnou, Krajní, U Sokolovny, Živného, Vondrákova č.8-16, Odbojářská 2, Nám. 28.dubna, Jakuba Obrovského, Pod Horkou a K Dálnici. I přes veškerou snahu našich pracovníků, kteří od čtvrtečního večera 15.11.2012, kdy byli na toto upozorněni, prováděli na vodovodní síti intenzivní zásahy vedoucí k odstranění vzniklého problému, se nám zákal nedařilo odstranit.

O této skutečnosti jsme informovali na našich webových stránkách dne 16.11.2012 s předpokladem neprodleného odstranění závadového stavu. Jelikož i přes stálou intenzivní práci na vodovodní síti po celý víkend, kdy se několikrát zdála situace stabilizovaná, se nepodařilo problém dostat pod trvalou kontrolu, bylo dne 19.11.2012 vydáno upozornění, že dodávaná voda nesplňuje vyhlášku MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Mohu Vás ujistit, že k dnešnímu dni, tj. 21.11.2012, pracovníci společnosti na odstraňování závady ve změně kvality dodávané vody nepřetržitě usilovně pracují tak, aby dodávka kvalitní pitné vody byla obnovena co nejdříve, neboť plně chápou problémy, které jsou tímto odběratelům způsobeny. O aktuálním stavu Vás budeme i nadále informovat prostřednictvím webových stránek společnosti www.bvk.cz a na internetových stránkách městské části.

Jménem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. se všem odběratelům v postižené oblasti omlouvám a současně děkuji za pochopení této mimořádné situace. Za období dodávky vody nesplňující parametry vyhlášky bude všem odběratelům z postižené oblasti nabídnuta kompenzace vodného a stočného. Pokud byla způsobena škoda na Vašem majetku, volejte, prosím, právní útvar naší společnosti, tel.číslo 543 433 009 nebo 543 433 007, kde Vám budou sděleny bližší informace o odškodnění.


S úctou

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel Číst dál...