V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Epidemie infekční žloutenky ve městě Brně a jeho okolí

Upozorňujeme na pokračující epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A) v Jihomoravském kraji. Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě - při nedodržení základních zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem.
Od začátku roku 2016 ke dni 2. 9. 2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno celkem 215 potvrzených případů (desetinásobný počet proti předchozím rokům). Aktuálně přibývá 15 - 20 případů týdně, za poslední týden 25 nových případů. Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí (80%). Nejvíce nemocných je ve věku 20 - 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií. Aktivity letního období, spojené s nedodržením hygieny rukou, mohou přispívat k dalšímu šíření nákazy (pojídání venku neumytýma rukama, hromadné akce apod.).

Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:

 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla, nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.
 rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt ruce
 při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem – doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko
 řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy, kontejnery na odpad, hřiště, MHD apod.)
 důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
 pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt, je vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky
 v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny Krajské hygienické stanice

Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace

Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou.
Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První
příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do
organismu).
Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:
 zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů
 nevolnost, nechutenství, zvracení
 zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka"; nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)

Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení. Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat naočkovat.


MUDr. Renata Ciupek
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
www.khsbrno.cz

Číst dál...

Výstava Budoucnost centra Brna

Brno pozvanka Číst dál...

Bystrcký scuk 2016

Fotografie z letošního 22. ročníku Bystrckého scuku, který se uskutečnil v sobotu 3. září na Horním náměstí. Samostatný článek o této akci bude zveřejněn v Bystrckých novinách č. 10/2016.

Zdenek Krutek, vedoucí odboru kultury

DSC03549

DSC03552

DSC03575

DSC03584

DSC03613

DSC03669

DSC03705

DSC03716

DSC03741

DSC03752Číst dál...

Dopravní omezení v okolí Brněnské přehrady dne 4.9.2016

V souvislosti s konáním triatlonového závodu bude výrazně omezena automobilová doprava v okolí Brněnské přehrady. V neděli 4.9.2016 od 7:00 do 18:30 dojde k úplné uzavírce ulic:
  • Obvodová – od křižovatky s Přístavní po křižovatku se Starou dálnicí
  • Rakovecká – od křižovatky se Starou dálnicí po křižovatku s Páteřní
  • Stará dálnice – od křižovatky s Obvodovou po křižovatku s Kohoutovickou
  • Přístavní – od křižovatky s Obvodovou po hráz
  • Samotná křižovatka Obvodová-Přístavní bude také neprůjezdná!
  • Parkoviště ,,pod Santonem" při ul. Přístavní bude uzavřeno již od soboty 3.9.2016.
Číst dál...

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 %

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí  a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2017, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. 2016 do 15. 10. 2016 a od 1. 12. 2016 do 15. 1. 2017. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB


 

účel zápůjčky

lhůta

horní hranice

splatnosti

zápůjčky

oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného

5 let

100 tis. Kč / BJ

ekologického topení ve stávajícím bytě

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

30 tis.Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

150 tis.Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače

5 let

150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků

5 let

150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra

5 let

100 tis.Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

500 tis.Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

100 tis.Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody

5 let

100 tis.Kč / BJ v BD

(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě

8 let

500 tis.Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

5 let

150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let

250 tis.Kč / dům

 

Číst dál...