V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Na náměstí Svobody se bude křtít tramvaj Emila Bočka

Ve čtvrtek 22. prosince ve 13:15 bude na náměstí Svobody slavnostně pokřtěna tramvaj číslo 1. "Bystrcká tramvaj" ponese jméno brigádního generála a stíhacího pilota britského Královského letectva Emila Bočka, který v Bystrci od roku 1969 žije. O osobnosti, jejíž jméno by tramvaj nesla, jednala Rada MČ Brno-Bystrc a na návrh Kulturní a letopisecké komise navrhla pojemovat ji po žijícím veteránovi Bočkovi. Interiér "jedničky", kterou naší městské části Dopravní podnik města Brna, a.s. symbolicky daroval, bude vyzdoben fotkami a informacemi o panu generálovi a rovněž kresbami dětí z bystrckých škol. Na křest tramvaje, kterého se samozřejmě zúčastní i pan generál, vás srdečně zvu.
Tomáš Kratochvíl, starosta
 
Číst dál...

Ohlédnutí za tradičními Vánočními trhy v Bystrci

Dovolím si zhodnotit VII. Bystrcké vánočním trhy. Jsem moc rád, že se nás i přes mrazivé počasí sešlo tolik a že se naše bystrcké vánoční trhy stávají oblíbenou tradicí a hojně navštěvovanou akcí.

Ty, které jsme pro vás připravili letos, byly bohatší a rozmanitější než trhy minulé. Snažíme se totiž vám všem, dospělým i dětem, nabídnout podnětný, originální a hlavně zábavný vánoční program, který tu dosud nebyl. Na jeho tvorbu si však nenajímáme specializované agentury, ale snažíme se jej tvořit především s pomocí vás, bystrckých občanů, a samozřejmě také školek, škol, zájmových organizací a sdružení působících zde v Bystrci. Chtěl bych proto poděkovat všem lidem, kteří mají podíl na tom, co společně pro Bystrc vytváříme

Jednou z novinek letošních Vánoc byl vánoční strom, dvanáct metrů vysoká jedle z polesí Lipůvka, který jsme poprvé v historii Bystrce umístili před obchodním centrem Javor. Pod ním proběhlo bohaté ježíškovské nadělování dárků, na které se děti jistě těšily nejvíce. Pro dospělé jsme zase připravili ochutnávkové občerstvení v podobě pravé moravské zabíjačky

Jako každý rok jste se také mohli podívat na ukázky tradičních řemesel, nakoupit vánoční dekorace a drobnosti a zaposlouchat se do vánočně laděných melodií z doprovodného kulturního programu.

VII. Bystrcký vánoční trh se nepochybně vydařil. Na pořízený videozáznam se můžete podívat zde.

Všem vám přeji krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok!

Tomáš Kratochvíl, starosta Číst dál...

VII. Bystrcký vánoční trh 2016

Fotografie z letošního VII. ročníku Bystrckého vánočního trhu, který se uskutečnil v sobotu 17. prosince 2016 na náměstí 28. dubna.

DSC03827-1600

DSC03943-1600

DSC03962-1600

DSC03984-1600

DSC04088-1600

DSC04128-1600

DSC04156-1600

DSC04208-1600

DSC04214-1600

unspecified 3-1600 Číst dál...

Bystrc obdrží tři externí defibrilátory. Budou rozmístěny přímo v ulicích.

Městská část Brno-Bystrc požádala o trvalé umístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) na třech veřejně přístupných místech. Jako vhodné se jeví lokality s velkou koncentrací lidí a to přestupní uzel u ZOO popř. budova úřadu, obchodní centrum Max Kubíčkova a supermarket Albert na Říčanské ulici.
Přístroje AED jsou využitelné k záchraně lidských životů. Náhlá zástava srdce či fibrilace komor končí smrtí, pokud se srdeční činnost neobnoví. Defibrilátor však dokáže správnou činnost srdce obnovit. Generuje elektrický výboj, který vyvolá u srdce elektrošok, což je jediný způsob, jak přimět srdce k normálnímu chodu. Přístroje AED budou umístěny v označených boxech. Při poskytování první pomoci občan telefonicky kontaktuje záchrannou službu, která ho navede k nejbližšímu boxu. Dále bude postupovat dle instrukcí záchranné služby tak, aby poskytl adekvátní první pomoc. O dalším vývoji našeho záměru umístění boxů s AED vás budeme informovat.

Tomáš Kratochvíl, starosta
Číst dál...

Generál Boček obdrží Cenu města Brna

V úterý 13. prosince schválilo Zastupitelstvo města Brna nominaci brigádního generála Emila Bočka na Cenu města Brna pro rok 2016. Na cenu v kategorii Zásluhy o svobodu a demokracii jej nominovala Rada naší městské části na můj návrh v srpnu letošního roku. Jsem velmi rád, že pan generál toto prestižní ocenění obdrží a děkuji mu za vše, co pro svobodu naší vlasti udělal.
Slavnostní akt předání Cen města Brna, na němž generál Boček ocenění převezme, se uskuteční 31. ledna 2017 na Nové radnici.
O dalších 12 laureátech na Cenu města Brna pro rok 2016 se více dozvíte zde.

Zastupitelstvo města Brna může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje ZMB v oblastech stanovených Pravidly pro udílení Ceny města Brna.

Zásluhy o svobodu a demokracii: brigádní generál letectva v. v. Emil Boček
Emil Boček se narodil roku 1923 v Brně. V září 1938 se začal učit strojním zámečníkem. V roce 1939 však ilegálně opustil protektorát a podařilo se mu vstoupit do československé zahraniční armády ve Francii. Po francouzské kapitulaci byl evakuován do Velké Británie a stal se jedním z nejmladších příslušníků britského Královského letectva (RAF). Působil zde nejdříve jako letecký mechanik, po absolvování leteckého výcviku byl v říjnu 1944 přidělen k letce B slavné 310. československé stíhací perutě RAF, se kterou absolvoval 26 operačních letů. Za bojovou činnost byl oceněn britskými a československými vyznamenáními. Jako příslušník nekomunistického odboje se však po válce stal nepohodlným a v březnu 1946 byl z armády na vlastní žádost propuštěn. Poté v Brně, kde žije dodnes, pracoval jako automechanik a později jako soustružník. Po listopadu 1989 byl Emil Boček v rámci morální a politické rehabilitace postupně povyšován až do hodnosti plukovníka. V roce 2010 mu prezident republiky udělil Řád bílého lva a v roce 2014 jej jmenoval brigádním generálem. Je stále činný v Československé obci legionářské a ve Sdružení bývalých příslušníků RAF a aktivně se podílí na současném dění v Brně. Ocenění generálu Bočkovi náleží za odhodlání, statečnost a věrnost, s nimiž bojoval za obnovení naší svobody a demokracie, a také za jeho neúnavné úsilí předávat tyto své zkušenosti na setkáních a besedách mladé generaci a přispívat tak k reflexi a pochopení novodobých dějin naší země.


Tomáš Kratochvíl
, starosta
Číst dál...