V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Výzva hejtmana - nebezpečí otravy metylalkoholem

Podle informací Policie České republiky a Celní správy České republiky je v současné době nedopátráno asi 5 000 litrů pančovaných lihovin, které se mohou objevit na trhu.
Z  těchto  důvodů  vyzývám  všechny  obyvatele Jihomoravského  kraje,  aby  nekonzumovali  lihoviny a   destiláty   s   nejistým   původem,   neúměrně   levné   alkoholické   nápoje,   lihoviny   v lahvích s porušenými  kolky  a  bez  předepsaných  dokladů  o  původu,  protože  se  tak  vystavují  nebezpečí ohrožení zdraví a života nejen vlastního, ale i svých blízkých.
JUDr. Michal Hašek, v. r.

Celý text zde.
Číst dál...

Oznámení o přerušení dodávky vody - Bystrc, Černého

Oznámení o přerušení dodávky vody dle Zákona 274/2001 Sb., §9,odst.5
Typ odstávky: Havárie
Místo odstávky: Brno, Brno-Bystrc, Černého
Bez vody zůstává č. orientační: 3 
Datum od (skutečnost): ST 28.11.2012 02:15 
Datum do (předpoklad): ST 28.11.2012 14:15 
NZV: ANO 

Informace na vodárenském dispečinku tel: 543 212 537, 543 433 118
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Brno
Číst dál...

Informace k poplatku za komunální odpad

Informace k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - změny v roce 2013

Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny při správě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek"), zejména v rozšíření okruhu poplatníků poplatku a zvýšení horní hranice části poplatku, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Podrobnosti v oddílu Praktické informace
Číst dál...

Havárie hlavního zásobovacího řadu DN 200

Dne 27.11.2012 bude na ulici Výhon od 9,00 do 24,00 hodin přerušena dodávka vody z důvodu opravy havárie hlavního zásobovacího řadu DN 200. Náhradní zásobování bude zajištěno třemi přistavenými cisternami na ulici Výhon. Číst dál...

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE OZNAMUJÍ

Dodávaná voda v Bystrci je již pitná
Na základě provedených odběrů vody z vodovodní sítě v části Bystrce, kde pitná voda nesplňovala vyhl. MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu,  a  následných laboratorních rozborů, konstatujeme, že odebrané a analyzované vzorky ve všech parametrech vyhověly vyhl. MZČR č.252/2004 Sb. v platném znění, tzn. že dodávaná voda v postižené části je již pitná

Odběratelům se ještě jednou omlouváme za způsobené nepříjemnosti.

Problém se zvýšeným zákalem se týkal ulic: Výhon, Přístavní, Joukalova, Heyrovského, Nad Kašnou, Krajní, U Sokolovny, Živného, Vondrákova č.8-16, Odbojářská 2, Nám. 28.dubna, Jakuba Obrovského, Pod Horkou a K Dálnici. Číst dál...