V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Smogová situace - vyhlášení pro Aglomeraci Brno 25.1.2013

25. 1. 2013, v 06.17 hod, byla pro území Aglomerace Brno (totožné s územím statutárního města Brna) vyhlášena smogová situace pro polétavý prach - PM10. Platnost tohoto vyhlášení je až do doby odvolání tohoto stavu.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
§ 10 odst. 1
Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění .... částicemi PM10 ..... překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze.
§ 10 odst. 2
Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odst. 3.

Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc - zveřejnění záměru

18. ledna obdržela MČ Brno-Bystrc žádost o zveřejnění oznámení záměru stavby „Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc“ v k.ú. Bystrc, okr. Brno – město, posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách MČ Brno-Bystrc.

Oznámení je také k dispozici na odboru životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje u Mgr. Mirka Smetany (kl. 2636), kancelář 414A, do oznámení je možné nahlížet, pořizovat si z něj výpisy, opisy, případně kopie v úřední dny (Po a St od 8,00 – 17,00), popřípadě po telefonické domluvě i mimo tyto dny. Jeho elektronická verze je umístěna na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr.

Na svém zasedání 30.1.2013 se bude RMČ Brno-Bystrc vyjadřovat jak k tomuto materiálu, tak k požadovanému prodeji pozemků ve vlastnictví města Brna. Vyjádření příslušných komisí RMČ i vedení MČ je negativní. Přehled situace je zde.

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

Informace o dani z nemovitostí na rok 2013

Informace z webu brno.cz, pouze pro katastrální území Bystrc

Jarní prázdniny v brněnské ZOO

Brněnská ZOO i letos nabízí dětem ve věku od 7 do 11 let atraktivní program na jarní prázdniny, které letos proběhnou 11. - 15. února. Pozorování zvířat, zajímavé povídání o ledních i kamčatských medvědech, pohled do zázemí zahrady, soutěže a další nevšední zážitky čekají na děti každý den od 8 do 16 hodin. Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí, ale určitě se mohou těšit například na návštěvu Tropického království. Tam mimo jiné uvidí také nový přírůstek – mládě vzácného varana komodského. Ani letos nebude chybět velmi oblíbená návštěva Stanice mladého přírodovědce, kde se kluci a holky budou moci naučit, jak se správně starat o domácího mazlíčka (morče, králíka apod.). 

Rodiče mohou své děti přihlásit na jednotlivé dny nebo na celý týden, a to buď telefonicky na čísle 546 432 361 nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Jeden den stojí 300 korun, v ceně je oběd, pitný režim, zdravotní a pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Další důležité podrobnosti najdou zájemci o Jarní prázdniny v ZOO na www.zoobrno.cz. 

ZOO Brno

Oznámení o době a místě konání voleb

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, starosta městské části podle § 14, odst. 1, pís. a) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volby prezidenta republiky se uskuteční:

1. kolo v pátek dne 11.1.2013 od 14,00 hod do 22,00 hod a v sobotu dne 12.1.2013 od 8,00 do 14,00 hod
2. kolo v pátek dne 25.1.2013 od 14,00 hod do 22,00 hod a v sobotu dne 26.1.2013 od 8,00 do 14,00 hod

2. Místo konání voleb (viz popis volebních okrsků 245 - 268 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ve dnech voleb volič může  obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Brně dne 27.12.2012
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. 
starosta MČ Brno-Bystrc
 
Statutární město Brno, městská část č. 13

Brno-Bystrc

V okrsku č. 245 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:

Jakuba Obrovského; Komínská; náměstí 28. dubna; Pod Mniší horou; Přístavní; U zoologické zahrady; Výhon

V okrsku č.257 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Ondrouškova lichá; Ondrouškova 2-12 sudá

 

V okrsku č. 246 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:

Heyrovského; Obvodová; Píškova

V okrsku č.258 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Kubíčkova 1-21 lichá; Ondrouškova 14-22 sudá

V okrsku č.247 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:

Hrad Veveří; Kozí Horka; Nad dědinou; Obora; Pod Komorou; Rakovecká; Ruda; U Křivé borovice; Valouškova; všechny trvale obydlené chaty v Bystrci

V okrsku č.259 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Kachlíkova; Páteřní; Markůvky; Nad Přehradou

 

V okrsku č.248 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:

Joukalova; K dálnici; Krajní; Nad kašnou; U sokolovny; Větrná

V okrsku č.260 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Fleischnerova 1-22

 

V okrsku č.249 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:

Vondrákova 17-25 lichá; Vondrákova 62-72 sudá; Wollmanova

V okrsku č.261 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Ečerova sudá; Ečerova 1-5 lichá; Vejrostova

 

V okrsku č.250 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:

Na zeliskách; Pod Horkou; Údolí oddechu; Vondrákova 2-60 sudá;  Vondrákova 7-15 lichá; Živného

V okrsku č.262 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Ečerova 7 do konce lichá; Kuršova 1-9 lichá; Kuršova 2-4 sudá

 

V okrsku č.251 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:

Opálkova sudá; Opálkova 1-3 lichá

V okrsku č.263 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Kuršova 6-34 sudá; Lýskova 1-21 lichá

V okrsku č.252 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice

Filipova; Odbojářská; Opálkova 5-21 lichá

V okrsku č.264 je volební místnost v Penzionu Foltýnova 21 pro ulice:

Foltýnova 1-25 lichá

 

V okrsku č.253 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:

Laštůvkova 10-32 sudá; Laštůvkova 11-77 lichá

 

V okrsku č.265 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Foltýnova 2-22 sudá; Foltýnova 27-43 lichá; Teyschlova 31- 44

 

V okrsku č.254 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:

Černého 3-39 lichá; Laštůvkova 1-9 lichá; Laštůvkova 2-8 sudá;  Stará dálnice

V okrsku č.266 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Rerychova 2-16 sudá; Šemberova; Teyschlova 27-30

V okrsku č.255 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:

Černého 2-60 sudá; Černého 41-45 lichá

V okrsku č.267 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Kamechy; Teyschlova 1-26

V okrsku č.256 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Adamcova; Štouračova; Vrbovecká

 

V okrsku č.268 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Křepelčí lichá, Vlaštovčí, Kavčí, Říčanská 1–22, Javůrecká, Hvozdecká 1-21, Chudčická 1-21, Chvalovka 1-15