V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Studijní centrum Basic a Základní a mateřská

škola Basic, o.p.s. nabízí školu, školku, prázdninové doučování a tábor:

letni doucko   Leták škola 2   MŠ leták A4 léto-nadane2   SC-tabor-inzerat Číst dál...

Den otců s Elfíkem

Den otců s názvem „S Elfíkem do zoo“ pořádají České dráhy spolu
s brněnskou zoologickou zahradou.
Maskot slon Elfík zve celé rodiny s dětmi prožít zábavné sloní a železniční odpoledne v neděli
16. června od 14:00 do 17:00 hod. V programu vystoupí divadlo Malá scéna Zlín s představením
Pipi Dlouhá punčocha, žongléři Mixtrix a jejich workshop a připraveny jsou i sloní a vlakové
soutěže o skvělé ceny. Program bude soustředěn na Dětské zoo.
ZOO Brno Číst dál...

Výměna plynového vedení v ulici Nad Dědinou

Ve dnech 3.6. až 25.7. bude na ulici Nad Dědinou, mezi čísly 26 - 58, probíhat výměna plynového vedení. V souvislosti s tím bude doprava vedena kyvadlově a řízena semaforem.

Den pro rodiny

Zveme všechny děti a jejich rodiče ve čtvrtek 30. května 2013 na Den pro rodiny.
Již 3. ročník zábavného odpoledne plného her, zajímavostí a soutěží o ceny se koná od 16 do
18 hod. na školním hřišti Heyrovského 32. Děti zde také poprvé veřejnosti představí výsledky
svého pátrání po dopravně nebezpečných místech v Bystrci. A jsou to zajímavá zjištění!

Vezměte své děti nebo maminky, tatínky, babičky, dědečky a přijďte se bavit! Připraveno pro
vás bude malování na tělo, Gladiátor, hasiči a další! Všichni jsou srdečně zváni!

Akci pořádají společně Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s. a Základní škola
Heyrovského 32 za podpory statutárního města Brna v rámci celoměstské kampaně Brněnské
dny bez úrazu.

plakat A3-DenProRodiny-13-fin res-1Ulička Václava Havla

O názvu uličky mohou hlasovat všichni Brňané. Osobně.

Návrh pojmenovat některé z veřejných míst po bývalém českém prezidentovi Václavu Havlovi a již uzavřená anketa na toto téma vyvolaly intenzivní veřejnou diskusi. Na podněty, které z ní vzešly, reaguje vedení města Brna a městské části Brno-střed návrhem nového hlasování.
Nová anketa je zaměřena pouze na dosud nepojmenovanou komunikaci mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku (parc. č. 311, k. ú. Město Brno). K původnímu společnému návrhu TJ Sokol Brno I a zmíněného divadla nazvat ji uličkou Václava Havla jsou nyní připojeny další varianty, a to ulice Karla Andrého nebo Jana Calábka.
Změnily se i podmínky hlasování. Původně bylo možné hlasovat na internetu, nyní budou moci občané starší 15 let vyjádřit svůj názor pouze osobně prostřednictvím originálních hlasovacích lístků s připojeným čestným prohlášením o místě trvalého bydliště v Brně. Odevzdat je bude možné na dvou místech – v Urban centru a na Úřadě městské části Brno-střed. Anketa bude probíhat od 3. června do 31. srpna. Její výsledek poslouží jako podklad pro rozhodování samosprávných orgánů.
Anketní lístek obdrží zájemci přímo v místech hlasování. Vybrat si budou moci z uvedených tří jmen, k dispozici bude také varianta veřejné prostranství mezi katedrálou na Petrově a divadlem nepojmenovávat.

Hlasovací místa
Urban centrum (Mečová 5, Stará radnice)
Otevírací doba: pondělí–pátek 10–12 hodin, 13–18 hodin
Úřad městské části Brno střed (pracoviště Czech Point, Dominikánská 2)
Otevírací doba: pondělí a středa 8–12 hodin, 12.30–17 hodin, úterý a čtvrtek 6.30–12 hodin, 12.30–14 hodin, pátek 6.30–12 hodin

Navržené osobnosti
Václav Havel (1936–2011) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, jeden z prvních mluvčích Charty 77 a politik. Byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky.

Christian Karel André (1763–1831) byl přední osobností moravského duchovního života, přírodovědec, pedagog a sekretář Hospodářské společnosti v Brně. Je jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea.

Jan Calábek (1903–1992) byl profesorem fyziologie rostlin. Byl jedním z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV.
Úřad městské části Brno-střed

Pojmenování brněnských ulic se řídí platnými zákonnými předpisy [zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ze dne 12. dubna 2000, vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. ze dne 11. září 2000, Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov ve městě Brně, schválené Zastupitelstvem města Brna 17. dubna 2001 s platností od 1. května 2001]. Návrhy od veřejnosti, institucí a organizací odborně zpracovává Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), ta je po projednání se zastupitelstvy příslušných městských částí doporučí Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna předložit Radě města Brna a poté Zastupitelstvu města Brna ke konečnému schválení. Za posledních deset let vzniklo v centru Brna několik nových ulic: Pod Červenou skálou (2003, Štýřice), Londýnské náměstí (2005, Štýřice), Holandská (2005, Štýřice), Jaroslava Foglara (2006, Štýřice) či Zderadova (2007, Trnitá).

O názvu uličky mohou hlasovat všichni Brňané. Osobně

 

Návrh pojmenovat některé z veřejných míst po bývalém českém prezidentovi Václavu Havlovi a již uzavřená anketa na toto téma vyvolaly intenzivní veřejnou diskusi. Na podněty, které z ní vzešly, reaguje vedení města Brna a městské části Brno-střed návrhem nového hlasování.

Nová anketa je zaměřena pouze na dosud nepojmenovanou komunikaci mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku (parc. č. 311, k. ú. Město Brno). K původnímu společnému návrhu TJ Sokol Brno I a zmíněného divadla nazvat ji uličkou Václava Havla jsou nyní připojeny další varianty, a to ulice Karla Andrého nebo Jana Calábka.

Změnily se i podmínky hlasování. Původně bylo možné hlasovat na internetu, nyní budou moci občané starší 15 let vyjádřit svůj názor pouze osobně prostřednictvím originálních hlasovacích lístků s připojeným čestným prohlášením o místě trvalého bydliště v Brně. Odevzdat je bude možné na dvou místech – v Urban centru a na Úřadě městské části Brno-střed. Anketa bude probíhat od 3. června do 31. srpna. Její výsledek poslouží jako podklad pro rozhodování samosprávných orgánů.

Anketní lístek obdrží zájemci přímo v místech hlasování. Vybrat si budou moci z uvedených tří jmen, k dispozici bude také varianta veřejné prostranství mezi katedrálou na Petrově a divadlem nepojmenovávat.

 

Hlasovací místa

  • Urban centrum (Mečová 5, Stará radnice)
    Otevírací doba: pondělí–pátek 10–12 hodin, 13–18 hodin

  • Úřad městské části Brno střed (pracoviště Czech Point, Dominikánská 2)
    Otevírací doba: pondělí a středa 8–12 hodin, 12.30–17 hodin, úterý a čtvrtek 6.30–12 hodin, 12.30–14 hodin, pátek 6.30–12 hodin

 

Navržené osobnosti

Václav Havel (1936–2011) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, jeden z prvních mluvčích Charty 77 a politik. Byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky.

 

Christian Karel André (1763–1831) byl přední osobností moravského duchovního života, přírodovědec, pedagog a sekretář Hospodářské společnosti v Brně. Je jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea.

 

Jan Calábek (1903–1992) byl profesorem fyziologie rostlin. Byl jedním z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV.

Úřad městské části Brno-střed

 

Pojmenování brněnských ulic se řídí platnými zákonnými předpisy [zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ze dne 12. dubna 2000, vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. ze dne 11. září 2000, Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov ve městě Brně, schválené Zastupitelstvem města Brna 17. dubna 2001 s platností od 1. května 2001]. Návrhy od veřejnosti, institucí a organizací odborně zpracovává Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), ta je po projednání se zastupitelstvy příslušných městských částí doporučí Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna předložit Radě města Brna a poté Zastupitelstvu města Brna ke konečnému schválení. Za posledních deset let vzniklo v centru Brna několik nových ulic: Pod Červenou skálou (2003, Štýřice), Londýnské náměstí (2005, Štýřice), Holandská (2005, Štýřice), Jaroslava Foglara (2006, Štýřice) či Zderadova (2007, Trnitá).

 

 

Číst dál...