V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland

Stanoviska a proces projednávání magistrátem města Brna – Záměr prodeje pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 k.ú. Bystrc – lokalita Páteřní Nad Dědinou:

Komise majetková města Brna 25.6.2013:
Komise se nesešla v usnášeníschopném počtu, bod 59/25 týkající se záměru prodeje částí pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 usnesení nebylo přijato.

Komise majetková města Brna 9.7.2013:
Bod projednáván znovu (60/11). Navrhované kladné usnesení k prodeji nebylo přijato. Navrženo bylo i usnesení negativní, které nebylo přijato také - usnesení nebylo přijato.

Rada města Brna 14.8.2013:
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 v k.ú. Bystrc - odloženo na žádost investora.


Stanovisko městské části k prodeji pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 k.ú. Bystrc:

RMČ 6/24 bod 3.1.05: Žádost o vyjádření k prodeji částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc - ul. Páteřní

Schváleno usnesení (Návrh 1):
1) Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10.449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10.424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do území, pro které dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu neplatí Územní plán města Brna. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí.

Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena.

2) Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc podporuje usnesení Rady MČ Brno-Bystrc 6/24. bod 3.1.05 ze dne 30. 1. 2013, týkající se zásadního nesouhlasu s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10.449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10.424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do území, pro které dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu neplatí Územní plán města Brna. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí.

Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0 Celkem při hlasování přítomno: 8

ZMČ 6/15. bod 3.06: Vyjádření k prodeji částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc - ul.Páteřní

Schváleno usnesení (Návrh 1):
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc podporuje usnesení Rady MČ Brno-Bystrc 6/24. bod 3.1.05 ze dne 30. 1. 2013, týkající se zásadního nesouhlasu s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p.č. 1938/567 k. ú. Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10.449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10.424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do území, pro které dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu neplatí Územní plán města Brna. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí.

Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena.

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1 Celkem při hlasování přítomno: 24


Vedení městské části Brno-Bystrc Číst dál...

Osvětlení komunikace na Brněnské přehradě

Bezpečnější a příjemnější pohyb po břehu Brněnské přehrady čeká nyní nejen jezdce na kolech či in-line bruslích, ale i ostatní návštěvníky této relaxační zóny moravské metropole. Společnost Technické sítě Brno totiž olemovala novými lampami veřejného osvětlení cyklotrasu od ulice Přístavní po bývalou točku na Rakovci. Nová světla už ocenily například statisíce návštěvníků nedávné ohňostrůjné přehlídky Ignis Brunensis.
„Celková délka osvětlené trasy činí přes jedenáct set metrů, naši pracovníci vztyčili podél cesty šestadvacet nových stožárů se svítidly. Důvodem nebyla jen vysoká návštěvnost při ohňostrojích, ale i velký pohyb lidí během celého roku, zejména cyklistů. Potřebu zvýšení bezpečnosti v této lokalitě nám potvrdila i jednání s Policií ČR a brněnskými strážníky,“ upřesnil generální ředitel společnosti TSB Jaromír Machálek.
Konečné náklady činí asi jeden a půl milionu korun. Osvětlení bude fungovat podle aktuální situace a v rámci úspor vzhledem k časově omezené frekvenci provozu v těchto místech nebudou lampy svítit přes celou noc.
Číst dál...

Stará hudba na hradě Veveří 2013

Toto léto hrad Veveří nad brněnskou přehradou ožije již tradičně hudbou dávných staletí.
Půjde již o třetí ročník letního festivalu Stará hudba na hradě Veveří. Hudbou od 15. do 19.
století bude naplněno každé prázdninové nedělní odpoledne. Na autentické dobové nástroje
během deseti koncertů zahraje více než 30 hudebníků.

Od 30. června do 1. září, vždy v 15 hodin je připraveno deset různých programů s netradiční
dramaturgií v historicky poučené interpretaci. Vystoupí zejména mladí profesionálové z Brna a
okolí. Uslyšíte ale také hosty z USA, Itálie, Holandska či Německa. 14. července se můžete těšit
na německý multimediální projekt "Dialog staré hudby a nového filmu".
Festival nabídne zajímavý program všem milovníkům staré hudby z Brna i okolí. Na své si přijdou
i rodiny s dětmi, které mohou nedělní výlet na hrad doplnit i zajímavým hudebním zážitkem.
30. června je pro děti připraven také speciální Hudební bonbónek.
Festival pořádá občanské sdružení Hudební lahůdky ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem – správou Státního hradu Veveří a za finanční podpory Statutárního města Brna
a Ministerstva kultury ČR.

Program festivalu blíže na www.hudebnilahudky.cz
Johana Obršlíková, produkce festivalu Číst dál...

Zahájení letní sezóny Koupaliště Riviéra a Letního koupaliště Zábrdovice

Koupaliště Riviéra i Letní koupaliště Zábrdovice zahájí letní sezónu v sobotu
22. června 2013. Tento termín byl zvolen s ohledem na dosavadní nepříznivé
počasí. Střediska se dvacátého druhého června otevřou za jakéhokoliv počasí.

Návštěvníci Koupaliště Riviéra se můžou těšit v nové sezóně na několik novinek.
Již 21. června proběhne první promítání letního kina. Ve volné zóně, vedle zámečku,
budou za hezkého počasí promítány filmy v červnu a červenci denně, od 22:00 hodin
a v srpnu od 21:00 hodin. Nově bude také v bazénové části pro děti umístěn skákací
hrad. Další novinkou jsou lekce hravého malování, kterých se mohou děti účastnit v
termínu od 29. června do 9. srpna.
S tradičním mediálním partnerem Rádio Magic prožijí návštěvníci opět několik
příjemných odpolední, během kterých bude připraven program pro děti i dospělé. V
areálu mohou návštěvníci vybírat z několika bufetů s občerstvením, z nichž bude
denně a po celou dobu provozu otevřen velký bufet u hlavní budovy. Samozřejmě i v
letošním roce jsou denně v provozu beach volejbalové kurty, dle aktuálního rozpisu
pronájmů.

Letní koupaliště Zábrdovice bude v tomto roce nově provozováno také společností
STAREZ – SPORT, a.s. Zábrdovické koupaliště nabízí tobogán a atrakci vlnobití,
která je mezi brněnskými koupališti ojedinělá. Obě atrakce budou spouštěny ve
stanovených intervalech, aby si je mohli užít všichni návštěvníci. Bez rezervace
mohou také návštěvníci využít beach volejbalové hřiště, které je umístěné ihned
vedle občerstvení. Nově je také zavedeno rodinné vstupné, platné pro dva dospělé a
až tři děti.
Ing. Simona Měkynová, tisková mluvčí
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy, na kterých se dozvíte více k jednotlivým aktivitám:
https://www.facebook.com/sportujemevbrne
http://www.rivec.cz
http://www.koupaliste-zabrdovice.cz/
http://www.kinonariviere.cz/
http://www.rivec.cz/rezervace.php
https://www.facebook.com/pages/Arteterapie/273150179411475

Číst dál...

Humanitární pomoc krajům postiženým povodněmi

POVODNĚ 2013 Číst dál...