V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Bystrc obdrží tři externí defibrilátory. Budou rozmístěny přímo v ulicích.

Městská část Brno-Bystrc požádala o trvalé umístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) na třech veřejně přístupných místech. Jako vhodné se jeví lokality s velkou koncentrací lidí a to přestupní uzel u ZOO popř. budova úřadu, obchodní centrum Max Kubíčkova a supermarket Albert na Říčanské ulici.
Přístroje AED jsou využitelné k záchraně lidských životů. Náhlá zástava srdce či fibrilace komor končí smrtí, pokud se srdeční činnost neobnoví. Defibrilátor však dokáže správnou činnost srdce obnovit. Generuje elektrický výboj, který vyvolá u srdce elektrošok, což je jediný způsob, jak přimět srdce k normálnímu chodu. Přístroje AED budou umístěny v označených boxech. Při poskytování první pomoci občan telefonicky kontaktuje záchrannou službu, která ho navede k nejbližšímu boxu. Dále bude postupovat dle instrukcí záchranné služby tak, aby poskytl adekvátní první pomoc. O dalším vývoji našeho záměru umístění boxů s AED vás budeme informovat.

Tomáš Kratochvíl, starosta
Číst dál...

Generál Boček obdrží Cenu města Brna

V úterý 13. prosince schválilo Zastupitelstvo města Brna nominaci brigádního generála Emila Bočka na Cenu města Brna pro rok 2016. Na cenu v kategorii Zásluhy o svobodu a demokracii jej nominovala Rada naší městské části na můj návrh v srpnu letošního roku. Jsem velmi rád, že pan generál toto prestižní ocenění obdrží a děkuji mu za vše, co pro svobodu naší vlasti udělal.
Slavnostní akt předání Cen města Brna, na němž generál Boček ocenění převezme, se uskuteční 31. ledna 2017 na Nové radnici.
O dalších 12 laureátech na Cenu města Brna pro rok 2016 se více dozvíte zde.

Zastupitelstvo města Brna může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje ZMB v oblastech stanovených Pravidly pro udílení Ceny města Brna.

Zásluhy o svobodu a demokracii: brigádní generál letectva v. v. Emil Boček
Emil Boček se narodil roku 1923 v Brně. V září 1938 se začal učit strojním zámečníkem. V roce 1939 však ilegálně opustil protektorát a podařilo se mu vstoupit do československé zahraniční armády ve Francii. Po francouzské kapitulaci byl evakuován do Velké Británie a stal se jedním z nejmladších příslušníků britského Královského letectva (RAF). Působil zde nejdříve jako letecký mechanik, po absolvování leteckého výcviku byl v říjnu 1944 přidělen k letce B slavné 310. československé stíhací perutě RAF, se kterou absolvoval 26 operačních letů. Za bojovou činnost byl oceněn britskými a československými vyznamenáními. Jako příslušník nekomunistického odboje se však po válce stal nepohodlným a v březnu 1946 byl z armády na vlastní žádost propuštěn. Poté v Brně, kde žije dodnes, pracoval jako automechanik a později jako soustružník. Po listopadu 1989 byl Emil Boček v rámci morální a politické rehabilitace postupně povyšován až do hodnosti plukovníka. V roce 2010 mu prezident republiky udělil Řád bílého lva a v roce 2014 jej jmenoval brigádním generálem. Je stále činný v Československé obci legionářské a ve Sdružení bývalých příslušníků RAF a aktivně se podílí na současném dění v Brně. Ocenění generálu Bočkovi náleží za odhodlání, statečnost a věrnost, s nimiž bojoval za obnovení naší svobody a demokracie, a také za jeho neúnavné úsilí předávat tyto své zkušenosti na setkáních a besedách mladé generaci a přispívat tak k reflexi a pochopení novodobých dějin naší země.


Tomáš Kratochvíl
, starosta
Číst dál...

Lokální opravy účelové komunikace podél řeky Svratky od lávky U ZOO směrem k FC Dosta

Stavební práce byly zahájeny v souladu se smlouvou o dílo dne 7.11.2016 a dokončeny v předtermínu dne 29.11.2016. Hlavní stavební práce na opravě komunikace spočívaly ve vybourání živičného povrchu, výkopu rýhy a souvisejících zemních pracech, vybourání části podkladních vrstev živice, betonu a kameniva.Důležitou součástí stavby bylo provedení železobetonového základu podél celého úseku po pravém okraji komunikace, jehož cílem bylo zpevnění lomové hrany mezi komunikací a svahem říčního koryta. Následovalo osazení betonových obrubníků do betonového lože, doplnění části plochy konstrukčními vrstvami štěrkodrtě, cementové směsi a vyrovnání asfaltovým betonem. Ve finále byla provedena pokládka asfaltobenonové vrstvy a terénní úpravy podél obou stran komunikace.
Nad rámec smlouvy o dílo byl na základě požadavku investora proveden stavební firmou H.K.U., spol. s.r.o. úsek komunikace v délce 15 m a o ploše 45 m2 k přístupovému chodníku u dětského hřiště "Rákosníček" vybudovaného v létě letošního roku před areálem FC Dosta.
Opravená účelová komunikace bude součástí nové koncepce rekreačního využití lokality až po hráz Brněnské přehrady.

Jaroslav Petr, místostarosta
Číst dál...

I letos se SAKO postará o vánoční stromky

Stejně jako každý rok i letos společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Občané města Brna mají hned několik možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé městské části. Další možností je nechat stromek ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. „Pokud je průměr kmene větší než 5 cm, je potřeba stromek rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle," doplnil Drozd.

Už zase obchází falešní popeláři
Jako ve stejném období loňského roku i letos zaznamenala společnost SAKO již několik případů, kdy se neznámí muži v popelářském oblečení vydávali za zaměstnance odpadové společnosti a vybírali v ulicích Brna peníze pod různými záminkami. Společnost SAKO před těmito lidmi varuje a odmítá, že by mohlo jít o její zaměstnance. „Problém s falešnými popeláři se objevuje téměř každoročně. Pokud se s nimi lidé dostanou do kontaktu, neměli by jim dávat žádné peníze. V ideálním případě mohou kontaktovat naší společnost s informací, kdy a kde se s nimi setkali, abychom mohli na situaci reagovat," uvedl mluvčí společnosti Martin Drozd a zdůraznil, že zaměstnanci společnosti SAKO mají podobné aktivity zakázány a případné porušení je postihováno.
Naposledy byli falešní popeláři vidění v Brně-Řečkovicích.
Bc. Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.
Číst dál...

Přípravy na vánoční svátky vrcholí

Ve čtvrtek 24. listopadu přivezli z polesí Lipůvka vánoční strom. Jedná se o 12 metrů vysokou jedli, její věk se odhaduje na 27 - 30 let. Ukotvení stromu proběhlo v pátek 25. listopadu dopoledne a instalace výzdoby je naplánovaná na středu 30. listopadu, kdy se také strom rozsvítí.
Nezapomeňte, že pod vánočním stromem proběhne v soboru 17. prosince bohaté ježíškovské nadílení hodnotných dárků. Už vaše děti poslaly dopis Ježíškovi? Anketní slosovatelný lístek naleznete v prosincových Bystrckých novinách.
Bystrcké vánoční trhy začínají v 10 hodin dopoledne. Tentokrát jsou pojaty skutečně velkoryse a přihlásil se i velký počet prodejců, od nichž si můžete koupit celou řadu vánočních výrobků. Atrakcí, a možná i tradicí, se stane pravá moravská ladovská zabíjačka spojená s bezplatným ochutnáváním produktů připravovaných přímo na místě - nám. 28. dubna - před radnicí. Program vyvrcholí v odpoledních hodinách vystoupením Dády Patrasové a losováním dárků.
Jste srdečně zváni k pohodovému vánočnímu kulturnímu programu pro celou rodinu.

Jaroslav Petr, místostarosta

strom1

strom2


strom3

strom5

strom6Číst dál...