V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Volné místo na pozici "pracovník v sociálních službách"

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní pozice dle organizační struktury
(zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit)

pracovník v sociálních službách
dle § 116 zák. č. 108/2006 Sb.,

prac. poměr na dobu neurčitou, nástup během července a srpna 2017 (s ohledem na čerpání plánovaných dovolených odpovědných zaměstnanců) jeden prac. úvazek 40 hod./týden a jeden prac. úvazek 35 hod./týden, platové zařazení obou prac. pozic ve tř. 5 - dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. (tzn. po tříměsíčním zapracování plat 17.000 - 20.000 Kč).

POŽADAVKY
Odborná způsobilost dle §116 odst. 5 zák. č. 108/2006 Sb.:
střední vzdělání s výučním listem a akreditovaný kvalifikační kurz
nebo střední odborné vzdělání se zaměřením na sociální péči v oboru pečovatelská činnost, ošetřovatelství, péče o nemocné
Zkušenosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany
• Další schopnosti a dovednosti
- sociální cítění
- vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem
- empatie
- zvládání aktivizačních technik v práci se seniory výhodou

Doložení předpokladů a požadavků
bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru)
odborná způsobilost: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; v případech, kdy vzdělání nepokrývá odbornou způsobilost, i doklad o způsobilosti dle výše uvedených požadavků na vzdělání, tj. např. doklad o absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu (nutno doložit k přihlášce, nebo přiložit doklad o zařazení do kvalifikačního kurzu s termínem dokončení nejpozději do 7/2017)
plná svéprávnost: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem a přílohami osvědčujícími požadavky a předpoklady předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději do 25. 6. 2017 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS" na adresu:
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno

Bližší informace na tel. 775 382 975.


RNDr. Jiří Kroupa, tajemník
20. 6. 2017 Číst dál...

Farmářské trhy v neděli 25. 6. se ruší

Z důvodu akce VIII. Letní olympiády dětí a mládeže se v neděli 25. června u Hotelu Santon mimořádně nebudou konat tradiční farmářské trhy.
Omlouváme se všem našim zákazníkům a doufáme, že nás navštíví na dvou letních trzích, kterým budou patřit nedělní dopoledne 9. července a 27. srpna, opět v čase od 8 do 12 hodin.

Romana Dvořáčková, organizátorka trhů

19. 6. 2017 Číst dál...

Dopravní omezení na Brněnské přehradě ve dnech 24.-25. 6.

V neděli 25. června se bude na Brněnské přehradě konat triatlonový závod, který s sebou přinese následující dopravní omezení, která jsou shodná s předchozími lety:

- 25. 6. (7-18 hod.) budou uzavřeny ul. Přístavní (úsek hráz – Obvodová), ul. Obvodová (úsek Přístavní – Rakovecká), ul. Rakovecká (úsek Obvodová – Stará dálnice), ul. Stará dálnice (úsek Rakovecká – křiž. na Kohoutovice)

- 24.-25. 6. bude uzavřeno parkoviště pod hotelem Santon.

Děkujeme za pochopení.

Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

19. 6. 2017 Číst dál...

Tour de Veveří – honba za pokladem

Svazek obcí Panství hradu Veveří pořádá cykloturistickou akci pro děti i dospělé

Tour de Veveří – honba za pokladem
v neděli 25. června 2017 od 10.00 do 17.30 h (Hvozdec 11.00 – 18.00 h)

Cykloturistická akce provází turisty/cyklisty po všech členských obcích Svazku obcí Panství hradu Veveří. Celkovou trasu lze na kole projet za cca 6 hodin v klidném tempu (45 ‒ 55 km).
PRAVIDLA:

V každé ze šesti obcí, u hradu Veveří a u Prádelny pod hradem, bude stanoviště, na kterém obdržíte kartu s mapou s doporučenou trasou a s vyznačením stanovišť. Do karty budete dostávat razítko za splněný úkol na daném stanovišti. Jednotlivé úkoly jsou spojeny s místní kulturní památkou/zajímavostí. Nezáleží na pořadí navštívených obcí (trasu si můžete naplánovat individuálně). Pevně stanoven je jen CÍL ‒ Hvozdec. Zde, po předložení karty s razítky, obdržíte GPS kód na geocash (nebo psaný návod) a vydáte se hledat jednu z pěti schránek s odměnou za splněné úkoly. Připraveny budou i speciální schránky pro děti. Minimální počet razítek z navštívených obcí jsou tři; za plný počet razítek získáte zvláštní odměnu.

STANOVIŠTĚ:
Chudčice – před kulturním domem
Javůrek – na návsi u kapličky
Rozdrojovice – před obecním úřadem
Říčany – u základní školy
Veverské Knínice – před obecním úřadem (autobusová čekárna)
Hvozdec – u obecního úřadu (dvůr hvozdecké hospody)
Hrad Veveří – u horní (západní) brány
Prádelna hradu Veveří – pod hradem Veveří, za potokem

Více na www.svazekveveri.cz.

cykloveveri

7. 6. 2017
Číst dál...

Pozvánka na Tygří běh v Zoo Brno

Vůbec poprvé pořádá brněnská zoo spolu s partnery rodinný zážitkový běh, který je určený pro rodiče s dětmi. Zájemci mohou vzít celou svoji rodinu a proběhnout se, nebo se jen projít, po místech, kam nohy návštěvníků běžně nevstoupí. Běžci na delší trati se tak mohou podívat například k pavilonu žiraf nebo do sadu. Každý dětský účastník dostane v cíli účastnickou medaili a pokud se stihne přihlásit do 8. června, tak i speciální „tygří tričko."
Malí i velcí sportovci mají na výběr ze dvou tratí. Ta kratší, pro předškoláky, měří 300 metrů, delší trasa je vyměřená na 3,6 kilometrů. Startovné pro dítě do 15 let je 90 korun. S ním může celou trať absolvovat i jeden dospělý, pro kterého je účast zdarma.
Registrace na akci je současně i volnou vstupenkou do zoo. Po naplnění kapacity bude přihlašování uzavřeno. Startovné uhradí zájemci převodem na účet nejpozději do sedmi dnů od registrace, platba musí být připsána do 16. 6. 2017. Registrovat se můžete pouze online na www.behzazviraty.cz. Na tomto webu jsou k dispozici také všechny potřebné informace.

Bc. Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí


beh zoo Číst dál...