V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Oznámení o době a místě konání voleb

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, starosta městské části podle § 14, odst. 1, pís. a) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volby prezidenta republiky se uskuteční:

1. kolo v pátek dne 11.1.2013 od 14,00 hod do 22,00 hod a v sobotu dne 12.1.2013 od 8,00 do 14,00 hod
2. kolo v pátek dne 25.1.2013 od 14,00 hod do 22,00 hod a v sobotu dne 26.1.2013 od 8,00 do 14,00 hod

2. Místo konání voleb (viz popis volebních okrsků 245 - 268 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ve dnech voleb volič může  obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Brně dne 27.12.2012
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. 
starosta MČ Brno-Bystrc
 
Statutární město Brno, městská část č. 13

Brno-Bystrc

V okrsku č. 245 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:

Jakuba Obrovského; Komínská; náměstí 28. dubna; Pod Mniší horou; Přístavní; U zoologické zahrady; Výhon

V okrsku č.257 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Ondrouškova lichá; Ondrouškova 2-12 sudá

 

V okrsku č. 246 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:

Heyrovského; Obvodová; Píškova

V okrsku č.258 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Kubíčkova 1-21 lichá; Ondrouškova 14-22 sudá

V okrsku č.247 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:

Hrad Veveří; Kozí Horka; Nad dědinou; Obora; Pod Komorou; Rakovecká; Ruda; U Křivé borovice; Valouškova; všechny trvale obydlené chaty v Bystrci

V okrsku č.259 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Kachlíkova; Páteřní; Markůvky; Nad Přehradou

 

V okrsku č.248 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:

Joukalova; K dálnici; Krajní; Nad kašnou; U sokolovny; Větrná

V okrsku č.260 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Fleischnerova 1-22

 

V okrsku č.249 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:

Vondrákova 17-25 lichá; Vondrákova 62-72 sudá; Wollmanova

V okrsku č.261 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Ečerova sudá; Ečerova 1-5 lichá; Vejrostova

 

V okrsku č.250 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:

Na zeliskách; Pod Horkou; Údolí oddechu; Vondrákova 2-60 sudá;  Vondrákova 7-15 lichá; Živného

V okrsku č.262 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Ečerova 7 do konce lichá; Kuršova 1-9 lichá; Kuršova 2-4 sudá

 

V okrsku č.251 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:

Opálkova sudá; Opálkova 1-3 lichá

V okrsku č.263 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:

Kuršova 6-34 sudá; Lýskova 1-21 lichá

V okrsku č.252 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice

Filipova; Odbojářská; Opálkova 5-21 lichá

V okrsku č.264 je volební místnost v Penzionu Foltýnova 21 pro ulice:

Foltýnova 1-25 lichá

 

V okrsku č.253 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:

Laštůvkova 10-32 sudá; Laštůvkova 11-77 lichá

 

V okrsku č.265 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Foltýnova 2-22 sudá; Foltýnova 27-43 lichá; Teyschlova 31- 44

 

V okrsku č.254 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:

Černého 3-39 lichá; Laštůvkova 1-9 lichá; Laštůvkova 2-8 sudá;  Stará dálnice

V okrsku č.266 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Rerychova 2-16 sudá; Šemberova; Teyschlova 27-30

V okrsku č.255 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:

Černého 2-60 sudá; Černého 41-45 lichá

V okrsku č.267 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Kamechy; Teyschlova 1-26

V okrsku č.256 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Adamcova; Štouračova; Vrbovecká

 

V okrsku č.268 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:

Křepelčí lichá, Vlaštovčí, Kavčí, Říčanská 1–22, Javůrecká, Hvozdecká 1-21, Chudčická 1-21, Chvalovka 1-15

Jak správně zaplatit daň

finančnímu úřadu v roce 2013 Číst dál...

Informace

k organizačním změnám v daňové správě od 1.1.2013 Číst dál...

Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti tzv. "velká novela" stavebního zákona

Odbor stavební ÚMČ Brno- Bystrc upozorňuje stavebníky, investory a veřejnost, že dne 1.1.2013 nabyla účinnosti tzv. "velká novela" stavebního zákona. Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přináší do praxe stavebních úřadů velké množství změn.
Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Současně s novelou stavebního zákona byly novelizovány i některé související předpisy, např. zákon o správních poplatcích - nový sazebník zavádí správní poplatky i za některé dříve nezpoplatňované úkony. V nejbližších týdnech očekáváme schválení nových prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.
S ohledem na značný rozsah schválených změn v oblasti stavebního práva od 1.1.2013 doporučujeme všem stavebníkům, aby před podáním jakýchkoliv nových žádostí na stavební úřad nejprve své záměry osobně či telefonicky konzultovali na zdejším odboru stavebním.
Odbor stavební ÚMČ Brno- Bystrc upozorňuje stavebníky, investory a veřejnost, že dne 1.1.2013 nabyla účinnosti tzv. "velká novela" stavebního zákona. Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přináší do praxe stavebních úřadů velké množství změn.
Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Současně s novelou stavebního zákona byly novelizovány i některé související předpisy, např. zákon o správních poplatcích - nový sazebník zavádí správní poplatky i za některé dříve nezpoplatňované úkony. V nejbližších týdnech očekáváme schválení nových prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. 
S ohledem na značný rozsah schválených změn v oblasti stavebního práva od 1.1.2013 doporučujeme všem stavebníkům, aby před podáním jakýchkoliv nových žádostí na stavební úřad nejprve své záměry osobně či telefonicky konzultovali na zdejším odboru stavebním.
Číst dál...

Živý betlém

V úterý 25. prosince 2012 v 15.30 hod. vás zveme na sváteční setkání u živého betléma na náměstí 28.dubna u kostela. Můžete se těšit na setkání se Svatou Rodinou, koledy a scénku v podání našich nejmenších. Do průvodu k jesličkám se mohou zapojit i další příchozí děti i dospělí v pastýřském oblečení s dary pro Ježíška (cukroví, ovoce pro potřebné spoluobčany). Během setkání se můžete ohřát u ohýnku a bude se podávat horký čaj .

Zve bystrcké farní společenství

Číst dál...