V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Změny v dopravě od 15. prosince

Neděle 15. prosince je celostátním termínem změn jízdních řádů drážních i silničních dopravců.
Rozsah přepravních výkonů brněnské městské hromadné dopravy zůstává pro rok 2014 zachován na
stejné  úrovni  jako  v roce  2013.  Nové  jízdní  řády  obsahují  drobné  úpravy  spočívající  ve  změnách
časových  poloh  spojů,  vyšším  počtu  garantovaných  nízkopodlažních  spojů  a  v některých  časových
obdobích  i  vyšší  počet  spojů(např.  posilové  spoje  na linkách  53  a 77 v exponovaných  dobách  nebo
rovnoměrný proklad spojů linek 37 a 50 z Kohoutovic na Osovou apod.).

Zkrácení nočního provozu v nepracovních dnech ráno

Počínaje nedělí 15. prosince bude poslední víkendové spojení nočních autobusových linek konáno již
v 6  hodin  ráno  s  následným  postupným  zahájením  provozu  denních  linek.  Ty  pojedou  až  do  8:30
v intervalu 15 nebo 30 minut podobně, jako je tomu denně ve večerních hodinách. O hodinu dříve již
tak  budou  zajištěna  tzv.  tangenciální  spojení  (např.  ze  Žabovřesk  k nádraží v Králově  Poli okružními
linkami nebo z Kohoutovic do Bystrce nebo Komárova linkou 50 apod.).  

Změna provozních parametrů vybraných linek
•     Pro  zlepšení  dopravní  obsluhy  sídliště  Kamechy  v Bystrci  se  prodlužuje  trasa  autobusové
linky 54 ze zastávky Přístaviště až do terminálu Zoologická zahrada (sjednocení přestupního
místa z tramvají). Současně se rozšiřuje také její provozní doba na celodenní a celotýdenní.
•     Trolejbusová  linka  25  bude  v provozu  denně  až  do  23  hodin.  Současně  budou  ve  večerní
době  upraveny  intervaly  linky  26a  bude  garantována  přestupní  návaznost  mezi  linkami  25,
26, 50 v zastávce Čtvrtě
 
Nové linky
•     Doplňková  autobusová  linka  68  bude  provozována  v úseku  Pisárky  –  Myslivna  a  nahradí
závleky vybraných spojů linky 52 přes zastávku Myslivna. Její spoje budou zajišťovat převážně
minibusy.
•     Autobusová linka 80 zajistí spojení Masarykovy čtvrti a Žabovřesk na trase Náměstí Míru –
Kounicovy  koleje  –  Tábor  –  Klusáčkova.  Její  provoz  budou  zajišťovat  v celodenním  provozu
minibusy.
Zastávky
•     Na ulici Šámalově v blízkosti základní školy vznikne nová zastávka Tomáškova, kterou bude
obsluhovat linka 64.
•     U  vybraných  zastávek  s nižší  četností využívání  dojde  k rozšíření  režimu  „na znamení“  a  to
buď  celodenně,  nebo  v  noční  době  od  20  do  5  hodin.  Důvodem  opatření  je  eliminace
zbytečných  zastavení,  společně  s  případným  zkrácením  doby  jízdy  a  zvýšením  komfortu
cestování.
 
 
 
Pozvánka do Betlémské tramvaje
V  adventním  čase  vyjede  tradičně  do  ulic  města  Brna  „Betlémská  tramvaj“.  Historický  vůz
vyrobený v roce 1954, přezdívaný „Plecháč“, v sobotu 21. prosince 2013 poveze betlémské
světlo. Tramvaj bude stát na těchto místech:
•    10:00 – 10:45 hod. na ulici Nádražní (před budovou České pošty)
•    11:15 – 12:15 hod. na náměstí Svobody
•    12:30 – 13:30 hod. ve smyčce tramvají Mendlovo náměstí
•    14:00 – 16:00 hod. znovu na náměstí Svobody
•    16:30 – 17:30 hod. opět na ulici Nádražní (před budovou České pošty).
 
Provoz o vánočních a novoročních svátcích
V pracovních dnech od pondělí 23. prosince 2013 až do pátku 3. ledna 2014 (s výjimkou 31.
prosince) bude doprava na městských linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů
pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní spoje.
Na Štědrý den v úterý 24. prosince budou platit do 16 hodin jízdní řády pro SOBOTY. Denní
linky po 16. hodině postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové linky N89
až  N99  se  spojením  u  Hlavního  nádraží  v  17:00 –  17:30  –  18:00  –  18:30  –  19:00  –  19:30  –
20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:20 – 21:40 – 22:00 – 22:20 – 22:40 – 23:00 hod. a dále v běžném
nočním provozu až do 6:00 hodin následujícího dne s doplněním spojení ve 2:30 a 3:30 hod.
Ve dnech vánočních svátků 25. a 26. prosince, stejně tak o nedělích 22. a 29. prosince 2013
a také na Nový rok 1. ledna 2014 pojedou linky MHD v Brně podle jízdních řádů platných pro
SOBOTY  a  NEDĚLE.Linky  1,  8,  12  a  53  podle  jízdních  řádů  pro  SOBOTY  (bez  nedělního
podvečerního posílení) a trolejbusové linky 31 a 33 podle jízdního řádu pro NEDĚLE.  
Na Silvestra 31. prosince budou platit do 20 hodin jízdní řády pro SOBOTU. Denní linky po  
20. hodině postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové linky N89 až N99 se
spojením u Hlavního nádraží ve 21:00 – 21:20 – 21:40 – 22:00 – 22:20 – 22:40 – 23:00 hod.  
a dále v běžném nočním provozu až do 6:00 hodin následujícího dne s doplněním spojení ve
2:30 a 3:30 hod.
 
Topení ve vozidlech DPMB
Jednou z priorit DPMB je zvyšování komfortu při cestování vozidly MHD. Poměrně ožehavým
tématem   je   tepelná   pohoda   v dopravních   prostředcích   –   v létě   cestující   volají   po
klimatizacích,  v zimě  po  lepším  vytápění.  Tato  problematika  je  složitá  jak  po  stránce
technologické, tak po stránce finanční. Určitá opatření je ale možné udělat téměř okamžitě  
a bez výrazných vstupních investic na pořízení nového vybavení (jako by tomu bylo například
u pořizování klimatizací do vozidel).
 
 
Jak fungují SMS jízdenky
Provoz  systému  SMS  jízdenek  byl  zahájen  v  pondělí  25.  listopadu  2013.  Systém  funguje  bez
problémů. Již první den provozu si zákazníci zakoupili 838 SMS jízdenek a v pátek 29. listopadu jsme
zaznamenali již 1 741 prodaných SMS jízdenek.
Statistika prodeje za první dva týdny provozu SMS jízdenek:

Týden 25.11. – 1.12.2013:
Celkový počet prodaných SMS jízdenek 8 014
Z toho za 29 Kč prostřednictvím SMS  7 643
Z toho za 99 Kč prostřednictvím SMS 323
Z toho za 29 Kč prostřednictvím Sejfu 48
Z toho za 99 Kč prostřednictvím Sejfu 0
      
Revizoři zkontrolovali 183 SMS jízdenek, z nichž bylo 174 platných a 9 neplatných.

Týden 2.12. – 8.12.2013:
Celkový počet prodaných SMS jízdenek 10 691
Z toho za 29 Kč prostřednictvím SMS 10276
Z toho za 99 Kč prostřednictvím SMS 323
Z toho za 29 Kč prostřednictvím Sejfu 85
Z toho za 99 Kč prostřednictvím Sejfu 7
                
Revizoři zkontrolovali 229 SMS jízdenek, z nichž bylo 223 platných a 6 neplatných.
U neplatných SMS jízdenek se jedná převážně o případy, kdy cestující nastoupil do vozidla bez přijaté
platné SMS jízdenky a koupil si ji až po zaregistrování revizora.  
 
Byly zaznamenány 4 případy nabídnutí SMS jízdenky ke sdílení. Telefonní čísla, ze kterých byly tyto
SMS objednány, byla zablokována pro další nákup SMS jízdenek.
 
Představenstvo  DPMB  schválilo  návrh  na  rozšíření  portfolia  nabízených  SMS  jízdenek.  Nyní  musí
návrh projít Radou a Zastupitelstvem města Brna. Dle požadavků cestujících bude v nabídce jízdenka
s kratší časovou platností.  
 
Nové typy sedadel v autobusech
DPMB  testuje  v  několika  nových  vozidlech  sedadla  bez  textilií.  Kopíruje  tak  celosvětové
trendy  a  zároveň  tím  reaguje  na  připomínky  cestujících  ke  stávajícím  sedadlům.  Látkové  
potahy  sedadel  jsou  náročné  na  údržbu  a  často  jsou  také  terčem  vandalů.  Při  znečištění
například  jídlem  nebo  pitím  není  možné  sedadlo  rychle  vyčistit  a  s vozem  pokračovat  dál
v jízdě, většinou je nutné vůz odeslat do vozovny a na lince nahradit jiným.  
Proto nyní zkoušíme dva nové typy:
•    dřevěné „laťkové“ sedačky – sedák i opěradlo jsou vyrobeny z dřevěných lakovaných
latí
•    celoplastové sedačky – celý sedák i opěradlo jsou z jednoho kusu plastového výlisku,
který v zimě nestudí
Chceme  znát  názor  cestujících  na  tyto  nové  typy  sedadel.  Anketu  o  sedadlech  je  možné
vyplnit  na  internetových  stránkách  www.dpmb.cz.  Veřejnost  bude  mít  možnost  sedadla
vyzkoušet  také  o víkendu  14.  a  15.  prosince  od  10  do  18  hodin,  kdy  budou  na  náměstí
Svobody  vystaveny  autobusy  s plastovými  a  dřevěnými  sedadly.  Přímo  v autobuse  pak
mohou vyplnit anketní lístek.  
Plastová  sedadla  jsou  v  jednom autobusu  typu  Crossway  a  v nových  minibusech  Stratos
(celkem jich bude 10). Dřevěné sedačky najdete v jednom z vozů Karosa B931, který prošel
generální opravou. Číst dál...

Upozornění Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.: Pozor na nekalé praktiky podomních prodejců

Zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.  byli v poslední době několikrát upozorněni svými zákazníky bydlícími v městě Brně na nekalé praktiky podomních prodejců, kteří nabízejí filtrační zařízení, která se osazují na vnitřní vodovod v nemovitostech a která dokáží „zázračně zlepšit“ kvalitu dodávané vody.

Scénář prodeje je vždy stejný. Prodejce odebere u zákazníka vzorek vody a začne provádět „rozbor“, při kterém dojde ke změně pH, což se projeví změnou barvy, zvýšeným zákalem a vysrážením solí. Prodejci chtějí tímto způsobem dokázat, jak je voda nekvalitní. Následně ochotně nabídnou řešení v podobě filtračního zařízení v hodnotě desítek tisíc korun. Taktika prodejců však může být různá a jejich doporučení se mohou lišit.

Ubezpečujeme naše zákazníky, že voda dodávaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. splňuje ve všech parametrech vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, ve znění pozdějších předpisů, a patří mezi jednu z nejkvalitnějších v České republice.
Je důležité si uvědomit, že voda je jednou z nejkontrolovanějších potravin, kdy její kvalita je sledována jak při jímání a úpravě, tak i v celém distribučním systému. Nezávislou kontrolu jakosti pitné vody dále provádí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pro kterou zajišťuje laboratorní analýzy laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, v souladu s uvedenou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Nákup a instalace takovýchto filtračních zařízení je proto z pohledu jakosti pitné vody bezdůvodnou a zbytečnou nemalou investicí.

Pokud mají odběratelé zájem, mohou se informovat o aktuální jakosti vody na webových stránkách - www.bvk.cz nebo zatelefonovat přímo do Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Číst dál...

Ulice Pod Horkou - oprava veřejného osvětlení

Ve dnech 30.10. 2013 - 30.11. 2013 probíhá v ulici Pod Horkou, mezi čísly 1 - 33,
generální oprava veřejného osvětlení.
Jedná se o výměnu kabelu a těles lamp.
V souvislosti s tím došlo k výkopu v chodníku. V případě jakýchkoli problémů s přístupem do domů a garáží se prosím obracejte na zodpovědnou osobu zhotovitele - Ing. Tomáš Polanský, tel. 775 590 264.    

Číst dál...

Světový den diabetu v Brně

V České republice se s cukrovkou léčí téměř 800 tisíc lidí (zdroj: ÚZIS). Protože tato vážná nemoc nebolí, její rizika lidé často podceňují a k lékaři přijdou až s komplikacemi. Počet diabetiků se v posledních letech prudce zvyšuje a věk diabetiků naopak snižuje. Nemoc si nevybírá ani věk ani pohlaví.

I když se lékařská věda snaží pacientům s diabetem maximálně ulehčit život, velká část zodpovědnosti zůstává na nich samotných. MUDr. Michal Haas ze společnosti Eli Lilly, která se výzkumu a léčbě cukrovky dlouhodobě věnuje, připomíná alarmující skutečnost: „Pouze část pacientů chce o svém onemocnění vše vědět a aktivně ho ovládat. Základní podmínkou léčby je totiž vůle pacienta naučit se s cukrovkou žít a pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi, zaznamenávat údaje k jednotlivým dávkám inzulínu (množství, datum, čas), vypočítat, jak velkou je potřeba aplikovat další dávku, a v neposlední řadě se musí naučit zacházet s pomůckami pro aplikaci inzulínu.“

Den diabetu s Lilly, který se koná v sobotu 9. 11. v brněnské ZOO od 10 hodin při příležitosti Světového dne diabetu, je zaměřen nejen na nemocné cukrovkou, ale také na širokou veřejnost.

Každý z nás by měl mít základní povědomí o tom, co cukrovka a život s ní znamená. Edukační program Den diabetu s Lilly představí v brněnské ZOO zábavnou formou zásady správného životního stylu diabetika, mezi něž patří také pravidelný pohyb a zdravé stravování. Program na pěti stanovištích na trase prohlídky ZOO bude probíhat od 10 do 16 hodin a je určen především dětem. Všichni držitelé průkazu diabetika mají po dobu akce vstup do ZOO zdarma. 

MUDr. Terezie Skokanová

Číst dál...

Pozvánka na veřejné projednání

Obchodní centrum Kamechy

Veřejné projednání se bude konat dne 18.11.2013 v 18:00 ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2, 635 00.

POPIS INVESTORA - NÁKUPNÍ CENTRUM BRNO-KAMECHY

Stavba nákupního centra Brno-Kamechy je součástí několika dalších etap výstavby, které v současné době probíhají.
Urbanistická koncepce celé čtvrti má charakter „kobercové“ zástavby. Na svazích jsou umístěny obytné domy, přičemž jejich uspořádání má tradiční charakter ulic. Kolem páteřní komunikace na vrcholu kopce je soustředěna hlavní část občanské vybavenosti a parkových ploch. V její západní části je lokalizována stavba malého obchodního centra sestávající z tří jednopodlažních obchodních budov. Hlavní příchod a příjezd do nákupního centra je veden z páteřní komunikace. Jednotlivé obchodní budovy tvoří pravoúhlou kompozici s vnitřním rozlehlým „dvorem“, do kterého jsou jednotlivé fasády orientovány. Jedná se o velmi jednoduché urbanistické schéma, které jednoduše přepisuje historickou formu řecké agory, kdy společenské a obchodní budovy jsou komponovány kolem velkého prostranství lemovaného kolonádou neboli arkádou. Jiný přímě k historickým předobrazům můžeme spatřovat v náměstích českých a moravských měst, kdy tržiště v jejich středu jsou obklopeny měšťanskými domy s podloubím.
Dopravní napojení nákupního centra pro příjezd zákazníků i zásobování je navrženo z ulice Vejrostova v blízkosti stávající zástavby panelových domů při ulici Teyschlova. Dále bude řešené nákupní centrum dopravně přístupné z ulice Říčanská, ale zde bude vjezd pouze pro zákazníky.
Součástí areálu je parkoviště pro osobní automobily. Toto parkoviště bude sloužit pouze pro návštěvníky nákupního centra.
Jednotlivé domy nákupního centra jsou navrženy jako jednopodlažní železobetonové prefabrikované skeletové konstrukce halového typu, nepodsklepené s plochou střechou. Součástí těchto domů jsou kryté předprostory formou krytých arkád. Objekty jsou obdélníkového tvaru, fasády jsou v maximální možné míře prosklené výkladci. Tak kde z funkčního hlediska není možné použití výkladců jsou ve fasádě osazena bezrámová pásová okna. Nosný systém objektů je navržen jako prefabrikovaný železobetonový skelet s výplňovým zdivem.
Barevné provedení jednotlivých objektů je přepokládáno v bíle omítce s barevným pruhem z keramického obkladu v úrovni pásových oken.
Stavební řešení je velmi kvalitní, při jednoduchých tvarech objektů budou detaily provedeny v trvanlivých a dobře stárnoucích materiálech stejně tak jako povrchové úpravy veškerých konstrukcí.
Objekt supermarketu bude plnosortimentní nákupní objekt, ve kterém se ve vstupní pasáži budou nacházet tři nájemní jednotky. Využití nájemních jednotek se předpokládá pro drogerii, květinářství a trafiku.
Objekty retailu A a B budou rozděleny vnitřními dispozicemi na jednotlivé nájemní jednotky. Každá nájemní jednotka bude mít vlastní hygienické zázemí. Využití nájemních jednotek v retailu A je uvažováno jako kavárny, cukrárny, event. potřeby pro domácí mazlíčky. Využití nájemních jednotek v retailu B je uvažováno jako prodejny oblečení, obuvi apod.

Přílohy:

Situace koordinacni.pdf
Vizualizace - perspektivy.pdf
Vizualizace - nadhledy.pdf
Situace prehledna.pdf
Původní - územní studie Kamechy - centrální část


nadhled 01 stiny nadhled 02 2u  nadhled 03 stiny

perspektiva 01 perspektiva 02 perspektiva 03 Číst dál...