V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

1. brněnské Dny dětské onkologie

Udělejte dobrý skutek, myslete na druhé a přijďteve dnech 16. - 18. února podpořit onkologicky nemocné děti na I. ročník Dnů dětské onkologie v Brně. Vzdělávání i zábava nejen pro malé pacienty, to jsou letošní první Dny dětské onkologie v Brně, které proběhnou v centru města Brna i v prostorách Fakultní nemocnice Brno, Hvězdárny a planetária Brno a Knihovny Jiřího Mahena v Brně za přispění Sun Drive Communications.
Po celý únor bude v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Avion Shopping Park připravena výstava. V pátek je naplánována tisková konference. Dále se můžete těšit na osvětovou kampaň, která bude probíhat v centru města. Na náměstí Svobody bude infostánek, kde bude možné získat zlatou stužku. Pro příchozí budou připraveny bližší informace a příjemnou atmosféru se postará Hitrádio.
V sobotu roztančíme ve 14h Svoboďák s Flash mob a doktory z Dětské nemocnice FNB, dále se budete moci zeptat přímo lékařů. Pro příchozí budou připraveny soutěže, malování na obličej, soutěž „varlat", chillout zóna a mnoho dalšího.
Od 15h proběhne v Knihovně Jiřího Mahena v Brně čtení s ambasadorkou Hanou Holišovou a Alešem Slaninou. Od 16h bude připravena beseda s vyléčenými pacienty. Po celou dobu zde bude k dispozici fotokoutek a výtvarná dílnička.
Od 13h do 17h bude info stánek také na Hvězdárně a planetáriu Brno, kde bude možnost také získat zlatou stužku a více informací. Připravena bude výtvarná dílnička i chillout zóna. Od 20h zde proběhne slavnostní večer, s promítáním Buňka! Buňka! Buňka! v digitáriu hvězdárny. Vystoupení Hany Holišové a Aleše Slaniny z městského divadla Brno. Na závěr budou vypouštěny balónky splněných přání. Lístky na večerní program jsou k dostání na pokladně hvězdárny nebo online.
V neděli bude připravena snídaně pro dětské pacienty onkologického oddělení Dětské nemocnice – FNB za přítomnosti Aleše Slaniny a baletek NdB v kostýmech z představení Sněhurka.
Záštitu nad akcí převzali: senátor Mgr. Jiří Dušek Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.
Podrobnosti k celému programu jsou k dispozici na www.dnydetskeonkologiebrno.cz nebo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/dnydetskeonkologiebrno/.

Kateřina Michálková,
Sun Drive Communications, s.r.o.

poster-DDO-aktual22. 1. 2018
Číst dál...

Strategie bydlení města Brna 2018-2030

pozvánka Strategie-page-001

15. 1. 2018 Číst dál...

Voličské průkazy k prezidentským volbám

Vážení spoluobčané,
voličské průkazy se občanům s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Bystrc vydávají do středy 10. ledna (do 16.00 hodin) na ÚMČ Brno-Bystrc, odbor vnitřních věcí - Ing. Dana Kalousková, II. patro, dveře číslo 206 a opravňují k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Kompletní informace k možnosti hlasovat na voličský průkaz naleznete zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

5. 1. 2018 Číst dál...

Kam se stromkem po Vánocích? Stačí ho nechat u popelnic

Tak jako každý rok i po letošních Vánocích společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Lidé je vyhazují průběžně po dobu několika týdnů po svátcích, jejich svoz a zpracování proto nepůsobí výrazné zatížení. V brněnské spalovně se pak spolu s ostatním odpadem mění na tepelnou a elektrickou energii, která zásobuje část jihomoravské metropole.
Občané města Brna mají možnost stromek odvézt na kterékoliv sběrné středisko odpadu nebo ho nechat ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. „Zde však platí, že průměr kmene stromku musí být menší než 5 cm. V případě většího průměru kmene stromu než 5 cm je nutno stromek rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle," upřesnil ředitel společnosti Ing. Karel Jelínek a dodal, že některé městské části zajišťují sběr vánočních stromků individuálně na vyhrazených stanovištích, především v sídlištních oblastech.
Pokud lidé mají vlastní zahradu, stromky vyhazovat nemusí. Stačí větve rozlámat, přidat ke kompostu a získají tak kvalitní hnojivo. Město Brno od roku 2014 umožňuje občanům výhodný nákup kompostérů v rámci projektu Miniwaste, snižuje se tak množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo.
Neprodané stromky často končí i v zoologických zahradách jako krmení. Stromky z domácností však zoologické zahrady nepřijímají, pokud totiž byly nazdobené, mohla by se zvířata poranit o zapomenutý háček z ozdoby.

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.

5. 1. 2018
Číst dál...

Informace o odstranění následků vichřice v Bystrci

Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o krocích, které podnikla bystrcká radnice v souvislostí s vichřicí Herwart, která 29. října 2017 zasáhla střední Evropu. Vichřice způsobila celou řadu škod a její následky bylo nutné odstarnit. Z veřejných ploch v Brně-Bystrci bylo proto odstraněno celkem 20 rozlomených a vyvrácených stromů.
Jednalo se převážně o druhy smrků, topolů a borovic, ojediněle vrba, ořech jerlín. Všechno dřeviny s měkkým křehkým dřevem, smrky s mělkým kořenovým systémem. Stromy byly vitální bez výrazných defektů. Největší škody byly v Bystrci II. – vyšší poloha, otevřené návětrné plochy, vichřice zde dosahovala největší síly.

Lokality a skladba poškozených stromů:
- 2x vyvrácený topol, pr. kmene cca 110 cm – lokalita Přístaviště
- 1x rozlomený javor pr. kmene 40 cm – lokalita za domem Štouračova 3
- 2x vyvrácená douglaska pr. kmene 15 cm, 18 cm – lokalita Štouračova 5
- 1x vyvrácený topol pr. kmene 55 cm – lokalita Štouračova 5
- 2x zlomená vrba pr. kmene 45 cm, 50 cm – lokalita louka při ulici Páteřní
- 1x rozlomený smrk pr. kmene 55 cm – lokalita Kuršova 12
- 1x rozlomený akát pr. kmene 40 cm – lokalita u školy Laštůvkova
- 1x rozlomená borovice – Fleischnerova 13 (zadní strana domu
- 1x vyvrácená škumpa – Fleischnerova 20
- 1x zlomená borovice – Centrální park
- 1x rozlomený akát - Centrální park
- 1x rozlomený jerlín - Ečerova
- 1x rozlomený ořech - Rakovecká louka
- 1x rozlomený prunus - Živného parčík
- 1x rozlomená borovice - Teyschlova 25
- 1x rozlomený smrk - Foltýnova u pomníku
- 1x rozlomený topol - Vejrostova pod psím výběhem


Při běžných kontrolách v terénu bylo během letošního roku zaznamenáno a posléze i odstraněno několik havarijních dřevin. Tyto dřeviny byly viditelně napadeny houbou, silně vykloněné mimo svou osu nebo zcela odumřelé a mohly by svým pádem bezprostředně ohrozit zdraví občanů nebo způsobit značné škody na majetku.

Jednalo se o následující stromy v těchto lokalitách:
- 1x Jerlín – Vondrákova 2- výrazný defekt na kmeni, viditelná plodnice houby v místě defektu
- 1x Bříza – Valouškova 2- zcela suchá dřevina, odlamující se a padající větve
- 1x Smrk – Štouračova 20 – silný náklon mimo svou osu nad komunikaci, defekt na kořenovém
systému
- 1x Topol – Horní náměstí – spodní část kmene napadena houbou – dutina s hnilobou
- 1x Jeřáb – u školky Kachlíkova – odumírající hl. terminál dřeviny, dřevina ve špatném zdrav. stavu
- 2x Topol – u objektu vodárny nad Chovánkem – zcela suché nakloněné dřeviny
- 1x Bříza – před domem Ečerova 7 – silně prosychající dřevina, s zcela odumřelým terminálem
Kontroly byly zaměřeny i na objemné dřeviny, s měkčím dřevem, zejména na vrby a jerlíny. U některých z těchto dřevin byl proveden stabilizační zásah v koruně, a to redukcí přetížených větví sekundární koruny. U Některých byly provedeny bezpečnostní řezy:
- 2x Vrba – J. Obrovského 19, Kubíčkova 6
- 4x Jerlín – Laštůvkova č. 39-41, Laštůvkova 43, Vondrákova 18


Tomáš Kratochvíl,
starosta

19. 12. 2017


Číst dál...