V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Architekt města vyráží za obyvateli městských částí

Kancelář architekta města Brna vás srdečně zve na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 1. 6. 2017 v 18:00 v Hostinci U Šťávů, Výhon 1. Debatovat se bude o „horkých" městských tématech a o územním plánu; co Brnu, a také obyvatelům Bystrce, přinese. Po oficiální části bude následovat neformální debata s občerstvením. Přijďte hlavnímu architektovi města a členům jeho týmu říct, co je pro Vás důležité, a dozvědět se, co se v Brně chystá!

BcA. Veronika Machátová, komunikace a PR - produkce
Číst dál...

Zahájení těžby v oboře Holedná

Chci vás informovat, že podle informací od pana Jakuba Komůrky ze společnosti Lesy města Brna, a.s. začne v 1. dubnovém týdnu v oboře Holedná probíhat předmýtní výchovná těžba. Bude se jednat o porost 74 F 9, tedy o lokalitu nad obůrkou s divočáky směrem ke Kohoutovicím.

Tomáš Kratochvíl, starosta

3. 4. 2017Číst dál...

Upozornění na migraci obojživelníků

v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník Číst dál...

Státní veterinární správa ruší mimořádná opatření k zamezení šíření ptačí chřipky

Státní veterinární správa z důvodu zlepšení nákazové situace ruší mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky, vydaná 10. ledna 2017. Zrušená mimořádná opatření na celém území republiky zakazovala pořádání akcí, při nichž docházelo k soustředení většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě.
Od 28. 2. 2017 neeviduje SVS v ČR žádné nové ohnisko ptačí chřipky. Po provedené povinné desinfekci nákazou zasažených chovů a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená pásma u osmi ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření. V ochranných pásmech a pásmech dozoru okolo všech zbývajících ohnisek naopak platnost nařízených povinností a omezení v souvislosti s nákazou platí, postupně však bude rušených pásem přibývat. Aktuální stav vydaných a nařízených mimořádných veterinárních opatření lze sledovat na webu SVS www.svscr.cz/narizeni-vydana-svs-v-souvislosti-s-aktualni-nakazou-ptaci-chripky-na-uzemi-cr/. Navzdory lepší nákazové situaci je riziko zavlečení nákazy do chovu stále vysoké. SVS proto opět připomíná chovatelům nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti.
Aktuální informace o výskytu ptací chripky v CR najdete na stránkách Státní veterinární správy.

Silvie Kocmanová, interní audit

13. 3. 2017 Číst dál...

Ukliďme Česko 2017

Vážení a milí bystrčtí spoluobčané,
chci vás touto cestou informovat o dalším ročníku celorepublikové akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko". Jde o úklidovou dobrovolnickou akci probíhající na území celé České republiky s cílem uklidit nepořádek a vzniklé černé skládky. Letos se uskuteční v sobotu 8. dubna. I do letošního ročníku se opět zapojí město Brno a zajistí prostřednictvím městské odpadové firmy SAKO odvoz veškerého nasbíraného nepořádku. Navíc i letos budou zapojeni strážníci městské policie a dva dny před akcí budou hlídky městské policie po celém Brně sbírat injekční stříkačky s cílem ochránit dobrovolníky před poraněním. Dovolte mi, abych touto cestou oslovil vás občany, příspěvkové i zájmové organizace, živnostníky, firmy a v neposlední řadě vedoucí školních a zájmových kolektivů. Na mládež je letošní ročník zaměřen jakožto na cílovou skupinu a jsou pro ni připraveny i soutěže. Zmonitorujte, prosím, své okolí, ať víme o černých skládkách a znečištěných lokalitách.
Zájemci o úklid v Bystrci, kontaktujte, prosím co nejdříve, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno-Bystrc ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a domluvte se na konkrétních lokalitách k úklidu a počtu zapojených osob, abychom dopředu zabezpečili potřebné organizační záležitosti. Nejzazší datum je 28. března, kdy musí městská část Brno-Bystrc na Magistrát města Brna odeslat seznam míst v Bystrci, kde budou odpady shromažďovány vč. zákresu v mapce a počtu dobrovolníků na jednotlivých stanovištích. V případě větších uklizených ploch může být míst k odkládání sesbíraného odpadu více. Dobrovolníkům budou poskytnuty jednorázové rukavice a pytle na odpad. Upřesňující informace budou zveřejněny týden předem.
Více informací naleznete zde: www.uklidmecesko.czwww.bystrc.cz.
Děkuji všem za podněty a ochotu se aktivně angažovat. Budu trochu parafrázovat, a tedy dnes se neptejte, co udělá radnice pro vás, ale co můžete Vy udělat pro své okolí v Bystrci.
Samozřejmě stojím o to, aby naše okolí bylo čisté, a proto jsem se rozhodl, že se akce také zúčastním.

Tomáš Kratochvíl
, starosta

9. 3. 2017
Číst dál...