V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Domovnické minimum bezplatně proškolí další zájemce, nejvyšší čas se přihlásit

Jedinečná možnost zapsat se do bezplatného kurzu a být díky němu o krok napřed, se otevírá všem vlastníkům a správcům nemovitostí i domovníkům. Účastníci se v něm mimo jiné dozvědí, jak předejít možným nepříjemnostem sousedského soužití a také to, jak důležitá jsou včas a jasně stanovená pravidla. Právě i díky nim lze úspěšně předcházet situacím, které by si jinak žádaly složitá řešení.
Praxe ukazuje, že předvídavost majitelů nemovitostí, jejich správců i domovníků je na místě. A povědomí o tom, co dělat, aby se nesrovnalosti v domech nestaly jen opakovaným balancováním na tenké hraně mezi prevencí a represí, s ní jde ruku v ruce.
Tříměsíční kurz Domovnického preventivního minima organizuje Městská policie Brno, která se při jeho přípravě zabývala všemi důležitými aspekty. Řada konzultací s odborníky z mnoha oborů se odrazila v koncepci celého vzdělávacího programu zaměřeného na základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace i na zvládání konfliktních situací. Podstatná část přednášek se věnuje třeba smírnému řešení sporů a komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému. Zkušenosti ukázaly, že smysluplné a účinné fungování domovníků vyžaduje i jejich kvalifikovanou přípravu, která jim umožní být pro nájemníky bytových domů užitečným partnerem.
Mezi lektory programu čerpajícího i z poznatků Domovnické akademie, která se již dočkala ocenění, budou experti z Policejního prezidia PČR, Hasičského záchranného sboru JmK, z Cechu mechanických zámkových systémů ČR, z Útvaru policejního vzdělávaní a služební přípravy i z Asociace technických bezpečnostních služeb ČR či z Psychiatrické nemocnice Brno.
Vítané poznatky z kurzu pro správce domů, který měl loni premiéru a je vhodný jak pro muže, tak pro ženy, shrnula paní Zdeňka, jedna z účastnic: „Díky tomuto kurzu se nám zrovna tento týden podařilo schválit stanovy SVJ včetně jinak problematických pasáží. Svým povědomím jsem zaskočila i zaměstnance z bytového družstva."
Účastníci načerpají užitečné informace o možnostech sociálních služeb a prevence kriminality či požárů, které se k bezpečnému bydlení také vážou. Přednášky se zabývají i optimálním nastavením mechanických i elektronických systémů pro zabezpečení bytových domů. Část výuky se zaměřuje na informace o některých poruchách osobnosti, s nimiž se lze v rámci sousedských vztahů setkat," říká autor a vedoucí projektu Luboslav Fiala. Chybět nebude ani orientace v normách v oblasti přestupkového, trestního a občanského práva.
Cyklus přednášek domovnického preventivního minima se uskuteční od září do prosince, a to vždy ve středečních odpoledních čtyřhodinových blocích. K účasti na něm je potřeba se předem přihlásit. Díky dotacím statutárního města Brna je celý vzdělávací program pro všechny účastníky ZDARMA. Pro ročník 2017 je limit 30 přihlášených. Výuka proběhne v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno na Bauerově 7.
Více informací a přihlášku najdete na https://www.mpb.cz/domovnicka-akademie/da/zapis/.


Pavel Šoba
, MP Brno

17. 7. 2017
Číst dál...

Bezbariérová radnice Bystrc

Naše radnice má bezbariérově dostupné prostory a je přístupná pro osoby se sníženou mobilitou, pro osoby na invalidním vozíku a pro občany se zdravotním postižením.
Spolupracujeme se sdružením Paracentrum Fenix na snižování omezení pro handicapované osoby. Propagační video z naší radnice dokumentující bezbariérový přesun handicapované osoby bude také umístěno na stránkách PARAcentra Fenix, HANDMEDIA a na bezbariérové mapě magistrátu Brna. Tímto děkuji za jeho předvídavost mému předchůdci, panu starostovi Ing. Svatopluku Benešovi, který nechal přestavbu naší radnice již před lety realizovat s tímto bezbariérovým přístupem.
Nyní plánuji se zástupkyní Paracentra Fenix a ředitelkou hotelu Orea Resort Santon zřídit VIP zónu pro vozíčkáře přímo na terase hotelu Santon na příští přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis.
 
Tomáš Kratochvíl, starosta Číst dál...

Přijímací řízení do nové MŠ

Důležitá upozornění ohledně zápisu dětí do MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace na ulici Říčanská, která zahájí provoz v podzimních měsících roku 2017:
sledujte webové stránky s informacemi o zápisu od 1.8.2017 na www.mskamechy.webnode.cz/prijimaci-rizeni/zapis-do-ms/

Hana Ondráčková, ředitelka MŠ Kavčí 3 Číst dál...

Hlasujte pro bystrckou studánku Vrbovec

Vážení obyvatelé Bystrce,

rád bych Vás informoval o projektu „Živé studánky", který si klade za cíl pomoci při postupné obnově a rekonstrukci studánek. Také studánka Vrbovec v bystrckém Údolí oddechu byla zařazena do tohoto celostátního projektu.
Projekt podporuje a financuje česká značka balených pramenitých vod Toma. V letošním roce byly v šesti krajích Česka vytipovány ve spolupráci s odborníky z Českého svazu ochránců přírody vždy tři studánky vhodné k renovaci. Ze tří studánek v každém kraji vybere veřejnost hlasováním na stránkách www.zivestudanky.cz jednu vítěznou studánku, která se následně dočká odborné renovace. Hlasování začalo poslední květnový den, který je každoročně věnován starodávné tradici otvírání studánek a hlasovat bude možné do konce července.
Nyní se snažím, aby o projektu vědělo co nejvíce lidí. Chtěl bych vás tedy vyzvat ke hlasování a k informování vašeho okolí. Navíc hlas těch, kteří připojí i fotografii se studánkou, bude mít 10násobnou váhu. V roce 2015 jsme společně takto v Bystrci vyhráli Rákosníčkovo hřiště, tento rok můžeme uspět také.
Informace o probíhajícím hlasování najdete na stránkách www.zivestudanky.cz.
Všem hlasujícím velmi děkuji.

Tomáš Kratochvíl, starosta

26. 6. 2017 Číst dál...

5. ročník steetballového turnaje pro mládež

BBK corr

Trénujeme a děláme nábory od září, vždy v pondělí, středu a čtvrtek,
od 17 do 19.30 hod. na gymnáziu Vejrostova 2. Hlásit se mohou kluci a holky (mladší ročníky) narození mezi lety 2000 až 2009.


Ivo Veselý, předseda spolku
Basketbalový brněnský klub z.s.

22. 6. 2017
Číst dál...