V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Úprava křižovatky Stará dálnice - Žebětínská

Ve dnech 11.9.-8.10.2017 bude probíhat přestavba této křižovatky na světelně řízenou. Úprava bude probíhat ve třech etapách a v té souvislosti dojde k určitým dopravním omezením. Průjezdnost směrem do Bystrce však zůstane po celou dobu zachována.

Jaroslav Petr, 1. místostarosta Číst dál...

Omezení provozu pobočky pošty na ulici Kubíčkova

Podle informací České pošty, s. p. informuji občany Bystrce, že z technických důvodů (přehrání operačního systému České pošty, s. p.) dojde dne 17. 8. v dopoledních hodinách k uzavření pobočky pošty 635 00 Brno 35, Kubíčkova 1115/8 v Brně-Bystrci.
Ihned po zprovoznění systému bude pobočka veřejnosti opět otevřena.
Děkuji všem za pochopení.

Tomáš Kratochvíl, starosta

8. 8. 2017

Číst dál...

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2017 ze dne 22. srpna 2017 O odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Podle ust. ČI. 2 odst, 1 pism. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje Č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru odvolává hejtman Jihomoravského kraje pro celé území Jihomoravského kraje DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU vyhlášenou Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje Číslo 1/2017 ze dne 18. července 2017.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v 14,00 hodin dne 22. srpna 2017.
Číst dál...

Hejtman JmK Bohumil Šimek vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí pro celé území Jihomoravského kraje do odvolání

Rád bych vás informoval, že na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého kraje, vyhlašuje hejtman JmK JUDr. Bohumil Šimek od úterý 18. července 2017 až do odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem je současná meteorologická situace s nedostatkem dešťových srážek.

Podmínky požární bezpečnosti
1. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň (týká se i zřízených veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě);
b) kouřit;
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;
b) suché travní porosty;
c) plochy zemědělských kultur.

S kompletním zněním Rozhodnutí hejtmana JmK se můžete seznámit zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

19. 7. 2017 Číst dál...

Částečná uzavírka komunikace před smyčkou trolejbusu na ulici Černého

Dne 22. 7. 2017 od 6 do 24 hod. bude probíhat pokládka živičného povrchu na komunikaci smyčky trolejbusu MHD na ul. Černého a na části komunikace před domem Černého 34 – 38. Opravu bude provádět správce komunikace společnost Brněnské komunikace a.s.. Výměna povrchu komunikace si vyžádá následující omezení provozu. Vjezd na velké parkoviště za smyčkou MHD bude kyvadlový, řízený světelnou signalizací. Na parkoviště mezi domy Černého 39 – 45 bude přesunuta po dobu uzavírky smyčky konečná zastávka trolejbusu MHD, parkování zde bude výrazně omezeno.

Ing. Yveta Bičanová
, odbor životního prostředí a dopravy

18. 7. 2017 Číst dál...