V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Omezení provozu recepce a podatelny na ÚMČ Brno-Bystrc

Z důvodu souběhu čerpání plánované dovolené a nemoci bude v týdnu 13.8.-17.8.2018 omezen provoz takto. Číst dál...

Upozornění pro občany: Souvislá údržba vozovky na ulici Vejrostova bude realizována v období od 6. 8. do 15. 10.

Od 18. 7. probíhá na ul. Vejrostova (místní komunikace II. třídy) v úseku od křižovatky s ul. Ondrouškova ke křížení s ul. Vejrostovou (místní komunikace III. třídy) výměna stávajících obrub a rekonstrukce autobusových zastávek MHD. Na tyto opravy bude po etapách navazovat výměna povrchu vozovky.

Od 6. 8. dojde po jednotlivých úsecích k opravě povrchu části komunikace směr Žebětín. Provoz zde bude řízen trojcestnými semafory tak, aby byl zajištěn příjezd do ulic Ečerova, Fleischnerova a Ondrouškova. Ul. Kamechy bude v určitých etapách zjednosměrněná, aby nemuselo být využito trojcestného semaforu a tím nedocházelo k nadbytečnému zdržování dopravy. Objízdná trasa povede po místních komunikacích v délce cca 2 km. Pokládka finálové asfaltové vrstvy s minimem příčných spár si vyžádá postupné uzavření ulice Ečerova, Fleischnerova a Ondrouškova na omezenou dobu jeden den v době od 8 do 14 hodin. Uzavření ulic se předpokládá v termínu 21. – 31. 8. Týden předem bude při vjezdu do ulice instalovaná velkoplošná tabule s upozorněním na přesné datum uzavírky.
Od 3. 9. do 15. 10. bude probíhat oprava povrchu druhé části komunikace směr město a zpětná montáž silničního příslušenství. Provoz bude obousměrný v zúžených pruzích.

Situaci se schváleným dopravním značením najdete zde.

Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy

26. 7. 2018
Číst dál...

Přehrada - dopravní omezení 12. a 13. července

Ve čtvrtek 12. (9-13 hod.) a pátek 13. (9-16 hod.) července se na Brněnské přehradě uskuteční závod Mistrovství Evropy v silniční cyklistice juniorů, mužů a žen do 23. Dopravní omezení budou stejná jako při triatlonových závodech. Pro automobilovou dopravu budou uzavřeny komunikace Přístavní (od hráze po křižovatku s Obvodovou, včetně této křižovatky), Obvodová, Stará dálnice, Rakovecká (od Obvodové po Starou dálnici) a Hrázní (od hráze po rest. U lva). Podrobná situace je v příloze.

Pěší se na přehradu dostanou, musí však dbát zvýšené pozornosti a pokynů pořadatelů, především při přecházení přes Obvodovou.

Sousedským problémům může předejít domovník. Strážníci pro ně otevírají bezplatný kurz

Jak na to, se dozvědí účastníci bezplatného kurzu Domovnické preventivní minimum, který se v září rozběhne již potřetí. Určený je nejen pro domovníky, vlastníky a správce nemovitostí, ale třeba i pro školníky. Kurz je mimo jiné přesvědčí, jak důležité je mít v takové pozici informační náskok a znát v předstihu know-how. Složitým řešením nepříjemných následků se totiž lze v mnoha případech vyhnout především včas a jasně nastavenými pravidly. Autor projektu Luboslav Fiala z preventivně informačního oddělení Městské policie Brno k tomu dodává: „Už když jsme koncepci celého programu připravovali, vícekrát jsme se přesvědčili, jak zásadní je předvídavost majitelů nemovitostí, jejich správců i domovníků. Bez ní to celé může skončit buď fiaskem anebo opakovaným balancováním na tenké hraně mezi prevencí a represí. A právě tomu se snažíme předejít."
Účastníci se v kurzu dozvědí jak užitečné informace z oblasti sociálních služeb, tak preventivní rady ohledně kriminality či požární ochrany. Se zkušenými lektory dále proberou optimální nastavení mechanických i elektronických systémů pro zabezpečení bytových domů a výuka se dotkne i některých poruch osobnosti, které mohou sousedské vztahy ovlivnit. Také se dostanou k normám trestního, přestupkového a občanského práva.
Do tříměsíčního kurzu z pera Městské policie Brno se promítly konzultace se specialisty z mnoha oborů. Jeho podobu ovlivnila i zpětná vazba od více než čtyř desítek účastníků předchozích dvou ročníků. Ti získali nejen základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, ale naučili se také zvládat konfliktní situace. Právě smírnému řešení sporů se věnuje podstatná část přednášek, které však kromě jiného obsáhnou i komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému.
Mezi lektory programu čerpajícího i z poznatků Domovnické akademie jsou experti Hasičského záchranného sboru JmK, z Policejního prezidia PČR, z Útvaru policejního vzdělávaní a služební přípravy, ze sdružení Práh jižní Morava z. s., z Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky i z Asociace technických bezpečnostních služeb ČR.
Cyklus přednášek domovnického preventivního minima se uskuteční od září do prosince, a to ve tříhodinových středečních blocích. K účasti na něm je potřeba se předem přihlásit. Díky dotacím statutárního města Brna je celý program pro všechny účastníky ZDARMA. Pro ročník 2018 je limit 25 přihlášených. Výuka proběhne v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno na Bauerově 7.
Více informací a přihlášku najdete: https://www.mpb.cz/domovnicka-akademie/da/2018/.

Pavel Šoba, Městská policie Brno

2. 7. 2018Číst dál...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 17. 7. 2018 od 8:00 do 15:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie v části ulice Nad Dědinou č.o.21 (a sousedící řadové garáže) a části ulice Páteřní č.o.1, 3, 5 a parc. č. 1938.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

27. 6. 2018
Číst dál...