V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Ukliďme Česko 2017

Vážení a milí bystrčtí spoluobčané,
chci vás touto cestou informovat o dalším ročníku celorepublikové akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko". Jde o úklidovou dobrovolnickou akci probíhající na území celé České republiky s cílem uklidit nepořádek a vzniklé černé skládky. Letos se uskuteční v sobotu 8. dubna. I do letošního ročníku se opět zapojí město Brno a zajistí prostřednictvím městské odpadové firmy SAKO odvoz veškerého nasbíraného nepořádku. Navíc i letos budou zapojeni strážníci městské policie a dva dny před akcí budou hlídky městské policie po celém Brně sbírat injekční stříkačky s cílem ochránit dobrovolníky před poraněním. Dovolte mi, abych touto cestou oslovil vás občany, příspěvkové i zájmové organizace, živnostníky, firmy a v neposlední řadě vedoucí školních a zájmových kolektivů. Na mládež je letošní ročník zaměřen jakožto na cílovou skupinu a jsou pro ni připraveny i soutěže. Zmonitorujte, prosím, své okolí, ať víme o černých skládkách a znečištěných lokalitách.
Zájemci o úklid v Bystrci, kontaktujte, prosím co nejdříve, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno-Bystrc ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a domluvte se na konkrétních lokalitách k úklidu a počtu zapojených osob, abychom dopředu zabezpečili potřebné organizační záležitosti. Nejzazší datum je 28. března, kdy musí městská část Brno-Bystrc na Magistrát města Brna odeslat seznam míst v Bystrci, kde budou odpady shromažďovány vč. zákresu v mapce a počtu dobrovolníků na jednotlivých stanovištích. V případě větších uklizených ploch může být míst k odkládání sesbíraného odpadu více. Dobrovolníkům budou poskytnuty jednorázové rukavice a pytle na odpad. Upřesňující informace budou zveřejněny týden předem.
Více informací naleznete zde: www.uklidmecesko.czwww.bystrc.cz.
Děkuji všem za podněty a ochotu se aktivně angažovat. Budu trochu parafrázovat, a tedy dnes se neptejte, co udělá radnice pro vás, ale co můžete Vy udělat pro své okolí v Bystrci.
Samozřejmě stojím o to, aby naše okolí bylo čisté, a proto jsem se rozhodl, že se akce také zúčastním.

Tomáš Kratochvíl
, starosta

9. 3. 2017
Číst dál...

Upozornění na změnu svozových dní směsného komunálního odpadu

Od 1. 4. 2017 bude v některých lokalitách směsný komunální odpad z černých popelnic nově svážet městská společnost SAKO Brno, a.s. Ve vybraných oblastech proto bude měněn svozový den. Informaci o konkrétním svozovém dni naleznou občané, kterých se změna týká, v průběhu března v domovních schránkách. Více informací na www.sako.cz nebo na telefonním čísle 548 138 315.

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace,
SAKO Brno, a.s.


Změna svozových dní Brno-Bystrc
Ulice Nový svozový den od 1.4.2017
Adamcova ČTVRTEK
Bystrc* STŘEDA 
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
Černého PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Ečerova ÚTERÝ, PÁTEK
Filipova PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Fleischnerova ÚTERÝ, PÁTEK
Foltýnova ÚTERÝ, PÁTEK
Heyrovského* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Hvozdecká ÚTERÝ, PÁTEK
Chudčická ÚTERÝ, PÁTEK
Chvalovka ÚTERÝ, PÁTEK
Jakuba Obrovského STŘEDA 
Joukalova STŘEDA 
K dálnici STŘEDA 
Kachlíkova* STŘEDA 
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Kamechy* ČTVRTEK
ÚTERÝ, PÁTEK
Kavčí ÚTERÝ, PÁTEK
Komínská STŘEDA 
Kozí Horka STŘEDA 
Krajní STŘEDA 
Křepelčí ÚTERÝ, PÁTEK
Kubíčkova ÚTERÝ, PÁTEK
Kuršova ÚTERÝ, PÁTEK
Laštůvkova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Lýskova* ČTVRTEK
ÚTERÝ, PÁTEK
Markůvky PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Místní ČTVRTEK
Na zeliskách STŘEDA 
Nad dědinou ČTVRTEK
Nad kašnou STŘEDA 
Nad Přehradou ČTVRTEK
nám. 28. dubna STŘEDA 
Obvodová STŘEDA 
Ondrouškova ÚTERÝ, PÁTEK
Opálkova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Páteřní ČTVRTEK
Píškova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Pod Horkou STŘEDA 
Pod Komorou ČTVRTEK
Pod Mniší horou STŘEDA 
Přeh. Jelenice STŘEDA 
Přeh. Ruda STŘEDA 
Přeh. za rest. U Lva ČTVRTEK
Přírodní ÚTERÝ, PÁTEK
Přístavní STŘEDA 
Rakovec STŘEDA 
Rakovecká STŘEDA 
Rerychova ÚTERÝ, PÁTEK
Říčanská ÚTERÝ, PÁTEK
Šemberova ČTVRTEK
Štouračova* ČTVRTEK
ÚTERÝ, PÁTEK
Teyschlova ÚTERÝ, PÁTEK
U Křivé borovice ČTVRTEK
U sokolovny STŘEDA 
U zoologické zahrady STŘEDA 
Údolí oddechu STŘEDA 
Valouškova PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Vejrostova PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Větrná* STŘEDA 
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Vlaštovčí PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Vondrákova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Vrbovecká ČTVRTEK
Výhon STŘEDA 
Wollmanova* ČTVRTEK
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
Žabí ÚTERÝ, PÁTEK
Živného STŘEDA 
*Pokud je u ulice uveden nový svozový den na více řádcích, znamená to, že některé odpadové nádoby na dané ulici jsou vyváženy v den uvedený na jednom řádku, některé v den uváděný na dalšm atd.  SAKO

8. 3. 2017 Číst dál...

Ukliďme Česko

Statutární město Brno se i letos oficiálně zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme Česko", která se uskuteční v sobotu 8. dubna.
Bližší informace o akci jsou k dispozici na www.uklidmecesko.cz. V případě zájmu o zapojení do místní úklidové akce je nutné, aby místní organizátoři či dobrovolníci kontaktovali Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno-Bystrc ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a domluvili se na konkrétních lokalitách k úklidu a počtu zapojených osob.

V termínu do 28. března musí městská část Brno-Bystrc na Magistrát města Brna odeslat seznam míst, kde budou odpady shromažďovány vč. zákresu v mapce a počtu dobrovolníků na jednotlivých stanovištích. V případě větších uklizených ploch může být míst k odkládání sesbíraného odpadu více.
Pro dobrovolníky budou zajištěny pracovní rukavice a pytle:
- na ÚMČ budou rozváženy v termínu 3 - 5. dubna
- k vyzvednutí budou od 6. dubna na úřadě příslušné MČ
- úklid stanovišť následující pracovní týden

Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí


Dne 6. 3. 2017


Číst dál...

Odvolání smogové situace

Díky příznivým rozptylovým podmínkám byla 16.2.2017 v 8:26 hodin odvolána smogová situace pro území Aglomerace Brno.
Na stanicích imisního monitoringu v aglomeraci Brno spadajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu 12 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavý prach).
Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, popř. telefonním čísle 541 421 011 nebo na teletextu České televize (str. 180)

  Číst dál...

Smogová situace

Kvůli nepříznivým rozptylovým podmínkám byla v pondělí 13.2.2017 v 9:44 hod pro území Aglomerace Brno vyhlášena Českým hydrometeorologickým ústavem smogová situace.
Na polovině stanic imisního monitoringu pro uvedené území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 µg.m-3 a ve výhledu 24 h není předpokládán jeho pokles pod tuto informativní hodnotu.

Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ Číst dál...