V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Zahájení těžby v oboře Holedná

Dovolte mi, abych Vás informoval o zahájení těžby v oboře Holedná. Těžební práce budou probíhat od 17. 1. 2019 do konce měsíce března 2019. Přednostně bude zpracována nahodilá kůrovcová těžba. Návštěvníci obory budou informováni o probíhající těžbě vyvěšenými cedulemi.
 
Jakub Komůrka, LESY MĚSTA BRNA, a.s.

17. 1. 2019

Upozornění občanům - uzavírka ulice Ečerova 22. 1. 2019

V úterý 22. ledna v době 8:00-16:00 bude uzavřena ulice Ečerova před domem č. 13 z důvodu stání autojeřábu (montáž antény). Jednosměrná část komunikace bude po dobu uzavírky zobousměrněna, v parkovacím pruhu budou vyznačeny výhybny (viz situace).

Ecerova narys
Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
16. 1. 2019Provoz ÚMČ Brno-Bystrc ve dnech 27. - 31. 12. 2018

Upozorňujeme občany, že z důvodu čerpání zbývající dovolené pracovníky úřadu a nutnosti účetního uzavření kalendářního roku bude posledním úředním dnem letošního kalendářního roku středa 19. 12. 2018. Nabízíme však individuální řešení vašich záležitostí po předchozí telefonické domluvě s příslušným pracovníkem v období do 21. 12. 2018 i mimo stanovené úřední dny.

Omezený provoz (základní informace, odbor sociální) v budově úřadu bude zajištěn následovně:
čtvrtek 27. 12. 2018                   od 7 do 15 hod.
pátek 28. 12. 2018                     od 7 do 15 hod.
pondělí 31. 12. 2018                   od 7 do 15 hod.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí do nového roku.

Jiří Kroupa, tajemník

11. 12. 2018

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond rozvoje bydlení města Brna - zápůjčky).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2019, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.12.2018 do 15.01.2019. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Poplatky za vedení účtu hradí město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.č. 225, nebo na telefonních číslech 542 173 245, 542 173 287.

Bytový odbor MMB


účel zápůjčky

lhůta

horní hranice

splatnosti

zápůjčky

oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě

5 let

100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

30 tis.Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

150 tis.Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače

5 let

150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků

5 let

150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra

5 let

100 tis.Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

500 tis.Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

100 tis.Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody

(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let

100 tis.Kč / BJ v BD

200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě

8 let

500 tis.Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

5 let

150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let

250 tis.Kč / dům

 
4. 12. 2018


MŠ Laštůvkova přijme pracovníka na úklid sněhu v areálu školy

Mateřská škola Laštůvkova 57/59, Brno, přijme pracovníka na úklid sněhu v areálu školy.
Bližší informace: Mgr. Dagmar Procházková, tel: 546 210 056, 602 292 270.
E-mail: ms.lastuvkova​@​volny.cz

Mgr. Dagmar Procházková, ředitelka

4. 12. 2018