V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ULICE ŘÍČANSKÁ

Vážení rodiče,

ve spolupráci s městskou částí Brno-Bystrc a městem Brnem se chystáme rozšířit kapacitu Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace o místo k předškolnímu vzdělávání na ulici Říčanská, s předpokládanou kapacitou mateřské školy do 168 dětí.
Veškeré informace týkající se zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017 - 2018 na ulici Říčanská, naleznete na adrese: zapismskamechy.brno.cz.

Důležitá data:
Vydávání přihlášek: od 14. do 31. srpna 2017
Sběr přihlášek: 5. a 6. září 2017
Přijímací řízení: od 22. září 2017
Vyvěšení výsledků: 25. září 2017

Hana Ondráčková, ředitelka MŠ

9. 8. 2017

Omezení provozu pobočky pošty na ulici Kubíčkova

Podle informací České pošty, s. p. informuji občany Bystrce, že z technických důvodů (přehrání operačního systému České pošty, s. p.) dojde dne 17. 8. v dopoledních hodinách k uzavření pobočky pošty 635 00 Brno 35, Kubíčkova 1115/8 v Brně-Bystrci.
Ihned po zprovoznění systému bude pobočka veřejnosti opět otevřena.
Děkuji všem za pochopení.

Tomáš Kratochvíl, starosta

8. 8. 2017

Oznámení o odstávce teplé vody

Vážení občané,
na základě informace, kterou jsem obdržel od Tepláren Brno, a. s. vás informuji, že v souladu s §76 čl. 4 zákona 458/2000 Sb. bude ve dnech 22. 8. – 25. 8. od 8.00 do 18.00 hodin z důvodu technologické odstávky výtopny CZT Teyschlova zastavena dodávka teplé vody pro odběrná místa zásobovaná z uvedeného zdroje.
Odstávka se bude týkat celé místní části Kamechy, dále ulic Teyschlova, Foltýnova, Lýskova, Rerychova, Šemberova a Kuršova (objektů Kuršova 1 - 10, 12 se odstávka netýká).
Oznámení o odstávce budou vylepena do 8. 8. u hl. vchodů na všech dotčených odběrných místech.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky nonstop dispečinku (tel.: 545 161 545).

Tomáš Kratochvíl, starosta

7. 8. 2017

Hejtman JmK Bohumil Šimek vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí pro celé území Jihomoravského kraje do odvolání

Rád bych vás informoval, že na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého kraje, vyhlašuje hejtman JmK JUDr. Bohumil Šimek od úterý 18. července 2017 až do odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem je současná meteorologická situace s nedostatkem dešťových srážek.

Podmínky požární bezpečnosti
1. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň (týká se i zřízených veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě);
b) kouřit;
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;
b) suché travní porosty;
c) plochy zemědělských kultur.

S kompletním zněním Rozhodnutí hejtmana JmK se můžete seznámit zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

19. 7. 2017

Částečná uzavírka komunikace před smyčkou trolejbusu na ulici Černého

Dne 22. 7. 2017 od 6 do 24 hod. bude probíhat pokládka živičného povrchu na komunikaci smyčky trolejbusu MHD na ul. Černého a na části komunikace před domem Černého 34 – 38. Opravu bude provádět správce komunikace společnost Brněnské komunikace a.s.. Výměna povrchu komunikace si vyžádá následující omezení provozu. Vjezd na velké parkoviště za smyčkou MHD bude kyvadlový, řízený světelnou signalizací. Na parkoviště mezi domy Černého 39 – 45 bude přesunuta po dobu uzavírky smyčky konečná zastávka trolejbusu MHD, parkování zde bude výrazně omezeno.

Ing. Yveta Bičanová
, odbor životního prostředí a dopravy

18. 7. 2017